Usuwanie punktów trasy

Aby usunąć punkt trasy z urządzenia, musisz najpierw otworzyć ekran szczegółów punktu trasy.

Możesz to zrobić, naciskając przycisk informacyjny po prawej stronie tytułu punktu trasy na ekranie punktów trasy lub dotykając punktu trasy załadowanego na mapie.

Możesz usunąć punkt trasy, naciskając ikonę kosza na dole ekranu szczegółów punktu trasy. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym musisz potwierdzić usunięcie, jak pokazano poniżej:

Punkty trasy usuwają Topo GPS

Usuwanie punktu trasy.

Jeśli naciśniesz „Usuń” punkt trasy, a wszystkie jego zdjęcia zostaną usunięte z urządzenia.

Jeśli włączyłeś synchronizację punktów trasy iCloud, punkt trasy zostanie również usunięty z iCloud i ze wszystkich urządzeń zsynchronizowanych z tym samym kontem iCloud.

Możliwe jest również usunięcie wielu punktów trasy jednocześnie z ekranu punktów trasy. Naciśnij długo element punktu trasy lub stuknij „Więcej > Wybierz”, aby przejść do trybu wyboru. Następnie wybierz punkty trasy, które należy usunąć. Następnie naciśnij ikonę kosza na dole ekranu i potwierdź usunięcie.

Jeśli chcesz usunąć tylko punkt trasy z mapy (a nie z urządzenia), musisz dotknąć ikony mapy z ukośnikiem w prawym górnym rogu ekranu szczegółów punktu trasy.