Mapy

Główny ekran Topo GPS pokazuje główną mapę. W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób możesz wchodzić w interakcje z tą mapą, jak przeglądać legendę mapy, jak pobierać mapy do użytku offline i jak zmienić bieżącą mapę. Wiele rzeczy dotyczących mapy można zrobić za pomocą wyskakującego okienka map (Menu > Mapy).