Orientacja ekranu

Obracając urządzenie, możesz zmienić orientację ekranu z pionowej na poziomą. Przykład trybu poziomego jest wyświetlany poniżej:

Orientacja ekranu pozioma Topo GPS

Główny ekran w trybie poziomym.

Jeśli ekran nie obraca się po obróceniu urządzenia, sprawdź „Centrum sterowania”. Przesuń palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Stuknij przycisk Blokada orientacji, jeśli jest włączony. Obok tego należy wyłączyć ustawienie Topo GPS Orientacja wyświetlacza > Blokada.

Jeśli nie chcesz, aby ekran obracał się podczas obracania urządzenia, powinieneś włączyć Topo GPS Orientacja wyświetlacza > Blokada.