Ekran główny

Jeśli otworzysz aplikację Topo GPS, zostanie wyświetlony ekran z mapą. To jest główny ekran. Przykład pokazano poniżej:

Główny ekran Topo GPS

Główny ekran Topo GPS. Czerwony znacznik wskazuje aktualną lokalizację.

Na dole ekranu głównego znajduje się pasek z miernikami, którym jest deska rozdzielcza. Jeśli pociągniesz deskę rozdzielczą w górę, pojawi się menu.

Czerwony znacznik ze strzałką wskazuje aktualną lokalizację na mapie.

Etykieta w lewym górnym rogu mapy wskazuje procentowe kafelki mapy dostępnej offline obszaru, który jest aktualnie wyświetlany. Stukając w tę etykietę, możesz pobrać mapy do użytku offline.

W prawym dolnym rogu mapy znajduje się wskaźnik skali. Za pomocą wskaźnika skali można szybko oszacować odległość między dwoma punktami na mapie. Możesz także użyć linijki mapy, aby dokładniej mierzyć odległości i kąty.

W lewym dolnym rogu mapy znajdują się informacje o prawach autorskich do bieżącej mapy. Jeśli stukniesz tę etykietę, pojawi się wyskakujące okienko lub bezpośrednio na ekranie informacji o prawach autorskich mapy. W wyskakującym okienku możesz wybrać informacje o prawach autorskich lub legendę. W przypadku niektórych map pojawia się również karta błędu mapy, za pomocą której można zgłaszać opinie na mapie.