Legenda mapy

Legenda daje wyjaśnienie symboli na mapie.

Aby wyświetlić legendę, musisz dotknąć przycisku praw autorskich mapy. Przycisk praw autorskich do mapy to przycisk, na którym jest napisane: „Mapa:…” w lewym dolnym rogu mapy. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz dotknąć „Legenda”.

Alternatywnie możesz dotknąć „Mapy” w menu. Następnie dotknij „Legenda” w wyświetlonym oknie podręcznym.

Jeśli otworzysz legendę typowej mapy, zobaczysz następujący ekran:

Mapa legendy Topo GPS

Ekran legendy mapy.

Mapa i długość są wyświetlane jednocześnie, dzięki czemu łatwiej można wyszukać znaczenie symboli na mapie. Możesz przewijać legendę w dół, aby wyświetlić więcej symboli. Jeśli pociągniesz uchwyt w wyskakującym okienku legendy w górę, legenda zostanie powiększona.

Większość legend jest tłumaczona na język używany przez aplikację Topo GPS.