Legenda mapy

Legenda daje wyjaśnienie symboli na mapie.

Aby wyświetlić legendę, musisz dotknąć przycisku praw autorskich mapy. Przycisk praw autorskich do mapy to przycisk, na którym jest napisane: „Mapa:…” w lewym dolnym rogu mapy. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz dotknąć „Legenda”.

Alternatywnie możesz dotknąć „Mapy” w menu. Następnie dotknij „Legenda” w wyświetlonym oknie podręcznym.

Jeśli otworzysz legendę typowej mapy, zobaczysz następujący ekran:

Mapa legendy Topo GPS

Ekran legendy mapy.

The map and the legend are displayed simultaneously, so that you more easily can lookup the meaning of symbols on the map. You can scroll down in the legend to view more symbols. If you pull the handle in the legend pop-up upwards, the legend will be enlarged.

Większość legend jest tłumaczona na język używany przez aplikację Topo GPS.