Mapy pop-up

Jeśli dotkniesz „Mapy” w menu, pojawi się wyskakujące okienko mapy. Przykład pokazano na poniższym rysunku:

Mapy pop-up Topo GPS

Mapy wyskakują.

Wyskakujące okienko mapy zawiera następujące elementy:

  • Export visibible map: If you tap this item, the export pop-up will appear. By selecting geodata you can export the waypoints and routes currently visible on the main screen. By selecting map you can export a jpg, png or pdf image of the currently visible screen. By enabling the switch «Annotate map» you can add notes to this map before sharing it.

  • Print map: If you tap this item, you can print the visible area of the map.

  • Przełącz na mapę ciemna/jasna: Możesz zmienić styl mapy na ciemną lub jasną. Ciemny styl może być przydatny, jeśli używasz Topo GPS w nocy. Styl można również zmienić w ustawieniach poprzez menu > Więcej > Ustawienia > Style > Mapa.

  • Legenda. Jeśli legenda jest dostępna, dotknięcie tego elementu spowoduje wyświetlenie legendy mapy.

  • Pobierz mapy. Jeśli dotkniesz tego elementu, możesz pobrać mapy do użytku offline.

  • Więcej map. Jeśli dotkniesz tego elementu, możesz zmienić mapę i kupić dodatkowe mapy.

  • Inne mapy. Inne mapy prawdopodobnie pokazane poniżej elementów „Więcej map” to mapy, które mogą być również używane w bieżącym widocznym obszarze. Jeśli je dotkniesz, mapa zostanie natychmiast przełączona na wybraną mapę.

Najszybszym sposobem interakcji z wyskakującym okienkiem map jest dotknięcie elementu „Mapy” w menu, przytrzymanie palca na ekranie, przeniesienie go do żądanego elementu w wyskakującym okienku map, a następnie zwolnienie go.