Uczynienie map dostępnymi w trybie offline

Aby mieć pewność, że mapy są dostępne, gdy nie masz połączenia z Internetem (offline), możesz udostępnić mapy w trybie offline. Dostępność offline oznacza, że mapy są przechowywane na Twoim urządzeniu i można je przeglądać bez połączenia z Internetem.

Płytki mapy

Mapy w Topo GPS składają się z kafelków mapy. Do wypełnienia ekranu mapy wymagana jest niewielka liczba kafelków mapy. Jeśli jeden lub więcej z tych wymaganych płytek nie jest przechowywanych na urządzeniu, zostaną one automatycznie pobrane. Udaje się to tylko wtedy, gdy masz połączenie z Internetem.

Jeśli jesteś połączony przez sieć komórkową, pobieranie kafelków mapy może nastąpić tylko wtedy, gdy włączyłeś dostęp komórkowy dla Topo GPS w Ustawieniach iOS > Topo GPS. W Topo GPS musisz włączyć Menu > Więcej > Ustawienia> Pobieranie kafelków mapy > Sieć komórkowa.

W lewym górnym rogu ekranu głównego wyświetlane są procentowe kafelki mapy dostępnej w trybie offline aktualnie widocznego obszaru. Ten procent to liczba dostępnych w trybie offline kafelków na wszystkich poziomach powiększenia w stosunku do całkowitej liczby wszystkich możliwych płytek na wszystkich poziomach powiększenia. Przykład pokazano na poniższym rysunku:

Dokonywanie mapy offline dostępne Topo GPS

W lewym górnym rogu ekranu głównego można wyświetlić procent aktualnie widocznego obszaru dostępnego w trybie offline: 22%

Na powyższym rysunku odsetek dostępnych w trybie offline kafelków mapy wynosi 22%. Patrząc na ekran mapy, możesz pomyśleć, że wszystkie kafelki mapy są już dostępne, ponieważ cały ekran mapy jest pokryty kafelkami. Jeśli jednak powiększisz, zostaną wczytane kafelki mapy o wyższej rozdzielczości. Jeśli wartość procentowa nie wynosi 100%, może się zdarzyć, że po powiększeniu szarych płytek lub nieostre kafelki są wyświetlane zamiast płytek mapy o wyższej rozdzielczości.

Pobieranie kafelków mapy

Jeśli dotkniesz etykiety „Dostępność offline:” w lewym górnym rogu ekranu mapy, pojawi się ekran pobierania mapy. Alternatywnie możesz dotknąć Menu > Mapy > Pobierz mapę. Na ekranie pobierania mapy możesz pobrać kafelki mapy obszaru, który jest aktualnie widoczny na ekranie mapy.

Przykład ekranu pobierania mapy jest wyświetlany poniżej:

Dokonywanie mapy offline dostępne Topo GPS

Ekran pobierania mapy, za pomocą którego można pobrać kafelki mapy.

Aby pobrać wszystkie kafelki mapy bieżącego obszaru, musisz nacisnąć „Pobierz”. Ilość MB wskazuje szacunkową wielkość pobierania w megabajtach.

Jeśli rozpoczęto pobieranie kafelków mapy, przycisk pobierania pokazuje, ile kafelków nadal należy pobrać, jak widać poniżej:

Dokonywanie mapy offline dostępne Topo GPS

Pobieranie kafelków mapy.

Podczas pobierania kafelków mapy odsetek dostępnych w trybie offline wzrośnie do 100%. Możesz anulować pobieranie kafelków mapy w dowolnym momencie, naciskając przycisk „Zatrzymaj pobieranie”.

Jeśli czekasz procent off-line dostępne staną się 100% automatycznie, jak na poniższym rysunku:

Dokonywanie mapy offline dostępne Topo GPS

Obecny obszar został całkowicie dostępny w trybie offline.

Jeśli wrócisz do ekranu mapy i nie przesuniesz się ani nie pomniejszysz na mapie, zobaczysz, że procent dostępnych w trybie offline wynosi 100%. W takim przypadku masz pewność, że wszystkie kafelki mapy znajdują się poza obszarem zapisanym na urządzeniu.

Zalecamy pobieranie tylko obszarów, których naprawdę będziesz potrzebować, zamiast bardzo dużych regionów. Pozwoli to zaoszczędzić miejsce na dysku i czas pobierania. Jeśli naprawdę potrzebujesz pobrać bardzo duży obszar, czasami pomaga podzielić go na mniejsze regiony.

W dolnej części sekcji „Bieżący obszar” na ekranie pobierania mapy znajduje się przycisk „Użyj sieci komórkowej”. Jeśli włączono ten przełącznik, możesz użyć sieci komórkowej do pobierania kafelków mapy. Musisz także wyrazić zgodę na korzystanie z sieci komórkowej w Ustawieniach iOS > Topo GPS. Jeśli te ustawienia są włączone i wyświetlana jest część mapy, na której kafelki mapy nie są przechowywane w trybie offline, zostaną one automatycznie pobrane przez sieć komórkową. Jeśli wyłączyłeś ustawienie „Użyj sieci komórkowej”, sieć komórkowa nigdy nie będzie używana do pobierania kafelków mapy. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach przesyłania danych. Może się jednak zdarzyć, że szare kafelki są wyświetlane na mapie, jeśli nie udostępniłeś wszystkich kafelków obszaru offline.

Zamiast pobierać kafelki mapy określonego regionu, możliwe jest również pobranie tylko kafelków mapy, po których przebiega trasa. W tym celu otwórz ekran szczegółów trasy trasy, przewiń w dół do sekcji „Płytki na bieżącej mapie” i dotknij „Pobierz”.

Aktualizowanie kafelków mapy

Czasami zaktualizowane kafelki mapy są dostępne do pobrania. Jeśli zaktualizowane kafelki mapy są dostępne i zostaną wyświetlone na ekranie mapy, zostaną one automatycznie pobrane i zaktualizowane.

Możesz zaktualizować wszystkie kafelki mapy określonego obszaru na ekranie pobierania mapy. W tym celu musisz nacisnąć „Pobierz (.. MB)” w sekcji aktualizacji ekranu pobierania mapy. Gdy procent zaktualizowanych kafelków mapy jest równy procentowi kafelków mapy dostępnej w trybie offline, zaktualizowano wszystkie dostępne kafelki mapy w trybie offline. Tak jest na powyższym rysunku, dlatego przycisk „Pobierz” zmienił się na „Zaktualizowano całkowicie”.

Przestrzeń magazynowa

Przechowywanie kafelków mapy na urządzeniu kosztuje miejsce na dysku. Na ekranie pobierania mapy możesz zobaczyć, ile miejsca zostało wykorzystane.

„Mapa bieżąca” oznacza całkowite przechowywanie całej bieżącej mapy. Tak więc w przypadku powyższego rysunku oznacza to, że pełna mapa Wielkiej Brytanii wykorzystuje obecnie 65 MB przestrzeni dyskowej.

„Wszystkie mapy” oznaczają całkowite przechowywanie wszystkich map razem. Załóżmy więc, że zapisałeś również kafelki map Nowej Zelandii i Francji, „Wszystkie mapy” oznacza całkowity rozmiar używany przez Francję, Nową Zelandię i Wielką Brytanię. Na powyższym rysunku jest to 174 MB.

„Bezpłatnie na urządzeniu” oznacza ilość dostępnej przestrzeni dyskowej na urządzeniu użytkownika. Na powyższym rysunku jest to 1450 GB (To nie jest prawdziwy iPhone, ale iPhone działa na symulatorze na MacOS).

Usuwanie kafelków mapy

Jeśli potrzebujesz miejsca do przechowywania, możesz usunąć kafelki mapy na dole ekranu pobierania mapy.

Załóżmy, że wrócisz z miłych wakacji na Szetlandach. Nie masz planów powrotu w najbliższej przyszłości i nie potrzebujesz już map. Następnie przesuwasz mapę tak, aby widoczne były tylko Szetlandy. Następnie naciśnij przycisk „Dostępność offline” w lewym górnym rogu ekranu, aby otworzyć ekran pobierania mapy”.

Jeśli przewiniesz do dołu ekranu pobierania mapy, znajdziesz przycisk „Usuń”, jak widać poniżej:

Dokonywanie mapy offline dostępne Topo GPS

Usuwanie kafelków mapy.

Naciskając przycisk „Usuń”, usuwasz wszystkie kafelki mapy aktualnie widocznego obszaru na ekranie mapy. W powyższym przykładzie są to wszystkie kafelki map Szetlandów.