Usuwanie punktów trasy z mapy

Możesz usunąć punkty trasy z mapy, za pomocą ekranu punktów trasy, menu szybkich działań punktu trasy i ekranu szczegółów punktu trasy.

Ekran punktów trasy

Na ekranie punktów trasy (Menu > Waypoints) możesz usunąć punkty trasy z mapy. Przykład ekranu punktów trasy jest wyświetlany na poniższym rysunku:

Punkty trasy usuwają z mapy Topo GPS

Szary kolor tła wskazuje, że na mapie wczytywany jest punkt trasy „Waypoint A”.

Szary kolor tła punktu trasy „Waypoint A” wskazuje, że jest on aktualnie załadowany na mapę.

Jeśli stukniesz element punktu trasy, który ma szary kolor tła, zostanie on natychmiast usunięty z mapy. Szary kolor tła zniknie.

Możesz także usunąć wszystkie załadowane punkty trasy z mapy naraz. W tym celu naciśnij „Więcej” (prawy górny okrąg z trzema kropkami), aby otworzyć menu „Więcej” na ekranie punktów trasy. Następnie naciśnij „Usuń wszystko z mapy” w dolnej części menu.

Punkty trasy usuń wszystkie z mapy Topo GPS

Więcej menu na ekranie punktów trasy z opcją „Usuń wszystko z mapy”.

Menu szybkich działań Waypoint

Jeśli naciśniesz długo na punkt trasy załadowany na mapę, obok punktu trasy pojawi się menu. Dotknij w tym menu „Usuń z mapy”, aby usunąć punkt trasy z mapy.

Ekran szczegółów punktu orientacji

Możliwe jest również usunięcie punktu trasy z mapy za pomocą ekranu szczegółów punktu trasy. Dotknij ikony punktu trasy wczytanego na mapie, aby otworzyć ekran szczegółów. Lub dotknij przycisku informacyjnego (i) punktu trasy na ekranie punktów trasy, aby otworzyć ekran szczegółów. Na ekranie szczegółów punktu trasy stuknij ikonę Usuń z mapy w prawym górnym rogu.