Pokaż na mapie

W sekcji „Pokaż” ustawień można włączyć i wyłączyć następujące ustawienia:

Dokładność lokalizacji

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, wokół znacznika pozycji pojawi się okrąg wskazujący dokładność określania położenia.

Prawdziwa północ

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, strzałka wskazująca kierunek prawdziwej północy będzie zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu głównego. Na większości map topograficznych góra mapy nie wskazuje dokładnie prawdziwej północy.