Usuwanie tras

Aby usunąć trasę z urządzenia, musisz najpierw otworzyć ekran szczegółów trasy.

Możesz to zrobić, naciskając przycisk informacyjny po prawej stronie trasy w zakładce trasy na ekranie trasy lub dotykając trasy załadowanej na mapie.

Przykład ekranu szczegółów trasy jest wyświetlany poniżej:

Trasa usuń Topo GPS

Ekran szczegółów trasy „Gower Hike”.

Możesz usunąć trasę z urządzenia, naciskając ikonę kosza na dole ekranu szczegółów trasy. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym musisz potwierdzić usunięcie, jak pokazano poniżej:

Trasa usuń Topo GPS

Usunięcie trasy „Gower Hike”.

Jeśli naciśniesz „Usuń”, trasa zostanie usunięta z urządzenia.

Jeśli włączyłeś synchronizację tras iCloud, trasa zostanie również usunięta z iCloud i ze wszystkich urządzeń zsynchronizowanych z tym samym kontem iCloud.

Możliwe jest również usunięcie wielu tras. Otwórz zakładkę „Trasy” na ekranie trasy. Naciśnij „Więcej > Wybierz” i wybierz trasy, które mają zostać usunięte. Następnie naciśnij ikonę kosza na dole ekranu i potwierdź usunięcie.

Jeśli chcesz usunąć tylko trasę z mapy (a nie z urządzenia), musisz dotknąć „Usuń z mapy” na ekranie szczegółów trasy.