Reitin tiedot

Avaa reitin tietonäyttö napauttamalla päänäytössä kartalle ladatun reitin reittikäyrää. Voit myös avata reitin tietonäytön napauttamalla tietopainiketta (i) reitin otsikon oikealla puolella Tallennetut reitit -näytössä (Valikko > Reitit > Tallennetut reitit) ja jaetut reitit -näytössä (Valikko > Reitit > Jaetut reitit).

Alla on esimerkki reitin tietonäytöstä.

Reitin tiedot Topo GPS

Esimerkki reitin tietonäytöstä.

Reitin tietonäytön oikeassa yläkulmassa näkyy karttakuvake. Jos napautat karttakuvaketta, reitti ladataan pääkartalle, kartta zoomataan reitille ja palaat päänäyttöön. Jos karttakuvakkeessa näkyy vinoviiva, reitti on jo ladattu kartalle. Jos napautat leikattua karttakuvaketta, poistat reitin kartalta.

Reitin tietonäytön yläosassa näkyy kartta, jossa on reitti. Reittiviivan valkoinen nuoli osoittaa reitin suunnan.

Suoraan kartan alapuolella löydät otsikon, reittityypin, pituuden, keston (jos reitti on tallennettu), kokonaisnousu (jos saatavilla) ja tekijä. Jos napautat tätä kohdetta, voit tarkastella lisätietoja reitistä.

Kuvaus ja valokuvat näytetään, jos ne ovat läsnä. Jos napautat valokuvaa, se näkyy koko näytössä ja voit selata valokuvia pyyhkäisemällä valokuvia vasemmalle ja oikealle.

Seuraavaksi, jos läsnä on korkeus/korkeusprofiili, kaltevuusprofiili, nopeus ja etäisyysprofiili. Voit napauttaa näitä profiileja nähdäksesi profiilin tarkemmin ja saadaksesi lisää korkeus-, kaltevuus- ja nopeustietoja.

Reitin tiedot Topo GPS

Esimerkki reitin tietonäytön alareunasta.

Jos reitti on pääkartan peittoalueella, osio ”Nykyisen kartan laatat” näkyy kuten yllä olevassa kuvassa. Täältä voit ladata reitin karttalaatat.

Näytön alareunasta löydät myös reitin luomisen ja viimeksi muokatun päivämäärän ja kellonajan.

Reitit-näytön alareunasta löytyy työkalurivi, jossa on seuraavat painikkeet:

Reitin lisätiedot

Jos napautat otsikkoosaa juuri kartan alapuolella, reitin tiedot -näytössä, reittitiedot -näyttö avautuu. Täältä löydät lisätietoja reitistä, kuten tekijä, ja tekijänoikeustiedot. Esimerkki on esitetty alla olevassa kuvassa:

Reitin tiedot Topo GPS

Esimerkki reittitiedot -näytöstä.

Reitin lisätiedot -näytössä näytetään myös tallennuksen alkamis- ja päättymisaika ja -aika. Jos napautat jotakin näistä kohteista, näytetään kaavio etäisyydestä ja ajasta yhdessä kartan kanssa. Täältä voit lukea jokaisen tallennetun reitin pisteen jokaisen aikaleiman. Aika näkyy laitteessa käytetyllä aikavyöhykkeellä.

Jos olet jakanut reitin Topo GPS: n kanssa, erityinen osio jaetuista reiteistä tulee näkyviin reittitiedot-näyttöön. Täällä voit poistaa jaetun reitin napauttamalla Poista jaettu reitti ja vahvistamalla poisto. Muut käyttäjät eivät voi enää ladata tätä jaettua reittiä, mutta se pysyy tallennettuna laitteellesi.

Jos olet tallentanut reitin tähän laitteeseen, näytetään myös laitteen akun käyttö tallennuksen aikana. Erityisesti tunnissa kulutettu prosenttiosuus voisi olla hyödyllistä tietää.