Reittien poistaminen kartalta

Reitti voidaan poistaa kartalta tallennetut reitit -näytön ja reitin tiedot -näytön kautta.

Reitit näyttö

Avaa reitit -ponnahdusikkuna napauttamalla kojelaudan reittipainiketta. Napauta sitten kohdetta ’Tallennetut reitit’. Tallennetut reitit -näyttö avataan, alla on esimerkki.

Reitit näyttö Topo GPS

Esimerkki reittien näytöstä, jossa on yksi ladattu reitti.

Harmaalla pohjalla olevat reitit ladataan tällä hetkellä kartalle. Jos napautat harmaata kohdetta, se poistetaan välittömästi kartalta.

Voit myös poistaa kaikki ladatut reitit kartalta kerralla napauttamalla: Lisää (ylhäällä oikealla tallennetut reitit -näytössä) > Poista kaikki kartalta.

Kartta

Jos napautat kartalle ladatun reitin reittiviivaa, reitin tiedot -näyttö avautuu. Voit napauttaa ”Poista kartalta” reitin tiedot -näytön oikeassa yläkulmassa. Reitti poistetaan välittömästi kartalta ja palaat päänäytölle.