Routes en Waypoints ordenen

In het routesscherm en in het waypointsscherm kunt u routes en waypoints ordenen in mappen en de rangschikking van routes en waypoints aanpassen.

Het ordenen van waypoints gaan op dezelfde manier als routes. Hieronder gebruiken we routes als voorbeeld.

Een voorbeeld van het routesscherm ziet u hieronder.

Routesscherm Topo GPS

Figuur 1. Een voorbeeld van het routesscherm.

Om de rangschikking van routes/waypoints aan te passen, om nieuwe mappen aan te maken en om routes/waypoints naar mappen te verplaatsen moet u eerst het selectiescherm openen door rechtsbovenin het routes-/waypoints scherm op ‘Selecteer’ te drukken. Een voorbeeld van het selectiescherm ziet u in onderstaande figuur:

Routesscherm Topo GPS

Figuur 2. Een voorbeeld van het selectiescherm.

Routes en Waypoints rangschikken

In het selectiescherm (Figuur 2) kunt u de volgorde van de routes/waypoints in de lijst die verschijnt in het routesscherm/waypointsscherm aanpassen als het filter op ‘Alle routes’/‘Alle waypoints’ staat.

Om de rangschikking aan te passen moet u uw vinger vastdrukken op de drie streepjes rechts van een titel. U kunt nu de route/waypoint naar de gewenste positie slepen zoals u kunt zien in het voorbeeld hieronder.

Route rangschikken Topo GPS

Figuur 3. Het rangschikken van routes.

Als u uw vinger loslaat is de route/waypoint verplaatst. Als u nu rechtsbovenin op ‘Annuleer’ drukt verlaat u het selectiescherm en kunt u de nieuwe ordening in het routesscherm zien. Een voorbeeld ziet u hieronder:

Route verplaatsen Topo GPS

Figuur 4. De route ‘Ameland naar Oerd’ is naar boven in de lijst verplaatst.

Routes en Waypoints in mappen ordenen

U kunt uw verzameling routes en waypoints overzichtelijk houden door ze in mappen te ordenen. Mappen verschijnen alleen in de lijst met routes en waypoints als het filter op ‘Alle routes’/‘Alle waypoints’ staat.

Mappen aanmaken

Om een map aan te maken moet u eerst het selectiescherm scherm openen (figuur 2). U moet er voor zorgen dat er geen routes/waypoints geselecteerd zijn. Vervolgens drukt u onderin het scherm op het map icoon. U krijgt nu het volgende scherm te zien waarin u de nieuwe map een naam kan geven.

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 5. Het aanmaken van een map.

Als u rechtsbovenin het scherm op ‘Bewaar’ drukt wordt de map toegevoegd. De nieuwe map zal bovenin de lijst met routes/waypoints verschijnen zoals u kunt zien in de figuur hieronder waarin de map ‘Ameland’ is aangemaakt.’

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 6. De map ‘Ameland’ is toegevoegd.

Routes/waypoints verplaatsen naar mappen

Om routes, waypoints en mappen naar een map aan te verplaatsen moet u eerst het selectiescherm scherm openen. Een voorbeeld van dit scherm ziet u in figuur 2.

Vervolgens selecteert u de te verplaatsen routes, waypoints en mappen uit de lijst. Daarna moet u op de map icoon onderin het scherm drukken. U krijgt dan het volgende scherm met een overzicht van alle mappen te zien:

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 7. Het verplaatsen van items naar een map.

In dit scherm kunt u een map kiezen door te er op te drukken. De geselecteerde items worden dan naar deze map verplaatst.

Als voorbeeld hebben we de routes ‘Ameland naar Oerd’ en ‘Hogebultenbos’ naar de map ‘Ameland’ verplaatst. Het routesscherm ziet er na de verplaatsing als volgt uit:

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 8. Het toevoegen van een nieuwe map.

Mappen openen

Om een map te openen, moet u er op drukken. Als we op de map ‘Ameland’ uit figuur 8 drukken verschijnt het volgende scherm:

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 9. De inhoud van de map ‘Ameland’.

Onder het zoekinvulvak ziet u de structuur van de mappen en de titel van de huidige map. Om weer terug te keren naar de hoofdmap, moet u op ‘Alle routes’ drukken.

U kunt in Figuur 9 zien dat de twee verplaatste routes ‘Hogebultenbos’ en ‘Ameland naar Oerd’ inderdaad in de map ‘Ameland’ staan.

Routes en waypoints die u importeert worden automatisch opgeslagen in de map die u op het moment van importeren geopend heeft.

Als u een map aanmaakt in een geopende map, wordt de nieuwe map in de geopende map opgeslagen.

Mappen wijzigen en delen

Als u op de informatie (i) knop rechts van de titel van een map drukt (zie figuur 8) verschijnt het detailscherm van de map, zoals u hieronder kunt zien.

Toevoegen nieuwe map Topo GPS

Figuur 11. Het detailscherm van de map ‘Ameland’.

In dit scherm kunt u de volgende dingen doen:

  • Titel map aanpassen: Druk rechtsonder op ‘Wijzig’.
  • Inhoud map delen: Druk onderin op het exporteer icoon.
  • Inhoud map laden: Druk rechtbovenin op ‘Laad’.
  • Map verwijderen. Druk onderin op de prullenbak. U kunt alleen maar mappen verwijderen waar in zich geen waypoints, routes of andere mappen bevinden.