Route details

Door op de ronde informatieknop rechts van de titel van een route in het routesscherm te drukken verschijnt het route-details-scherm met informatie over de route.

Als u de route op de kaart geladen heeft kunt u het route-details-scherm ook laden door kort op de route te drukken.

Het route-details-scherm van de route ‘Hogebultenbos’ ziet er als volgt uit:

Route informatie Topo GPS

Figuur 1. Het route-details-scherm.

Boven in het scherm staat een kaartje met daarop de desbetreffende route.

Vervolgens ziet u de titel, routetype, afstand, tijdsduur, en naam van de auteur.

Daarna volgt een omschrijving indien aanwezig.

Route informatie Topo GPS

Figuur 2. Het route-details-scherm (onderkant).

Onderin het route-detail-scherm staat de ‘Toon waypoints’ schuifknop. Eventuele waypoints die bij de route horen kunt hiermee op de kaart laden of van de kaart verwijderen.

Met de knop rechtsboven in het scherm kunt u de route op de kaart laden en ontladen (van de kaart afhalen).

Kaarttegels van route downloaden

Het percentage offline beschikbare kaarttegels geeft aan hoeveel procent van de kaarttegels waarover de route loopt op de iPhone/iPad opgeslagen is. Let op: dit percentage geldt alleen voor de huidige kaart in het kaartscherm (hoofdscherm). 100% betekent dat alle kaarttegels waarover de route loopt offline beschikbaar zijn.

U kunt de kaarttegels die nog niet opgeslagen zijn binnenhalen door op de downloadknop te drukken. Downloaden van kaarttegels kunt u het beste doen als over een WIFI verbinding beschikt voordat u naar buiten gaat om de route te volgen. U bent dan zeker dat u het kaartdeel waarover de route loopt op alle zoomniveaus altijd kunt raadplegen, dus ook als u geen internetverbinding heeft.

Op de Downloadknop staat vermeld hoeveel megabyte (MB) schijfruimte het binnenhalen van de kaarttegels kost.

Als u op de knop Download drukt, wordt op de knop aangegeven hoeveel tegels u nog moet binnenhalen. Tijdens het binnenhalen van kaartegels loopt het aantal te binnenhalen tegels af. U kunt het downloaden onderbreken door op de ‘Stop download’ knop te drukken. Als u alle kaarttegels heeft gedownload, verschijnt er de melding ‘Compleet gedownload’ op de downloadknop zoals u kan zien in de figuur hieronder.

Downloaden kaarttegels Topo GPS

Figuur 3. Het downloaden van de kaarttegels is afgerond.

Het percentage bijgewerkte kaarttegels geeft aan hoeveel procent van de kaarttegels waarover de route loopt op de iPhone/iPad bijgewerkt is. Regelmatig worden de kaarten vernieuwd. Als u nog oude kaarttegels heeft opgeslagen, maar de nieuwe nog niet gedownload heeft, dan is het percentage gedownloade en bijgewerkte kaarttegels niet gelijk. Als u in dit geval op download drukt worden de kaarttegels bijgewerkt zodat de oude kaartegels worden vervangen door het nieuwst beschikbare kaartmateriaal.

Route details knoppenbalk

Onder in het route-details-scherm bevindt zich een knoppenbalk met de volgende knoppen.

Extra details route

Door op de cell met de routetitel in het route-details-scherm te drukken verkrijgt u extra informatie over de route. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Downloaden kaarttegels Topo GPS

Figuur 4. Gedetailleerde informatie over een route (bovenkant).

Downloaden kaarttegels Topo GPS

Figuur 5. Gedetailleerde informatie over een route (onderkant).

In dit scherm is ondermeer een eventuele link naar de bron van de route te vinden.

Verder zijn de contactgegevens van de auteur, copyrightgegevens en de gebruikerslicentie te vinden.

Let op het copyright en de gebruikerslicentie als u een route wilt gebruiken voor niet-persoonlijke doeleinden, wilt verspreiden of wilt wijzigen.

Ook kunt u onderin het scherm zien wanneer de route is aangemaakt en voor het laatst is gewijzigd.