Routes

Met Topo GPS heeft u de mogelijkheid routes op de kaart in te laden, routes te importeren uit de routeverzameling van Topo GPS, routes toe te importeren van internet, routes op te nemen, routes uit te zetten en routes te delen.