Skärmen Rutter

Rutter kan styras via ruttskärmen. Skärmen rutter kan öppnas genom att trycka på ruttknappen på instrumentpanelen. Det här är knappen längst ned till höger på huvudskärmen. Alternativt kan du öppna ruttskärmen genom att trycka på Meny > Rutter.

Rutter skärm Topo GPS

Skärmen rutter med en tabbar längst ner.

Längst ner på ruttskärmen hittar du en flikrad med fem olika flikar. Dessa är

  • Rutter: På den här fliken visas rutter som lagras lokalt på din enhet. Den här fliken kan användas för att lasta rutter på kartan och exportera rutter.

  • Record: Med den här fliken kan du registrera din rutt.

  • Plan: Med den här fliken kan du planera en rutt.

  • Generera: Med den här fliken kan du generera en rutt.

  • Delad: Den här fliken visar rutter som delas av andra Topo GPS-användare. Du kan bläddra igenom dessa rutter och importera dem på din enhet.

Öppna en flik genom att trycka på ett objekt i den nedre flikfältet. Fliken som för närvarande är öppnad är färgad blå. Appen kommer ihåg den senast öppnade fliken. Så om du har öppnat fliken ”Planera”, återgå till huvudskärmen och öppna ruttskärmen igen, ruttskärmen öppnas med fliken ”Planera” öppen.