Αφαίρεση διαδρομών

Για να καταργήσετε μια διαδρομή από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών διαδρομής.

Μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί πληροφοριών στη δεξιά πλευρά μιας διαδρομής στην καρτέλα διαδρομών της οθόνης διαδρομών ή πατώντας μια διαδρομή που φορτώνεται στο χάρτη.

Ένα παράδειγμα της οθόνης λεπτομερειών διαδρομής εμφανίζεται παρακάτω:

Διαδρομή αφαίρεση Topo GPS

Η οθόνη λεπτομερειών διαδρομής της διαδρομής «Gower Hike».

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη διαδρομή από τη συσκευή σας πατώντας το εικονίδιο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης λεπτομερειών διαδρομής. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση όπως φαίνεται παρακάτω:

Διαδρομή αφαίρεση Topo GPS

Αφαίρεση της διαδρομής «Gower Hike”.

Αν πατήσετε «Κατάργηση», η διαδρομή θα αφαιρεθεί από τη συσκευή σας.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό των διαδρομών iCloud , η διαδρομή θα αφαιρεθεί επίσης από το iCloud και από όλες τις συσκευές που συγχρονίζονται με τον ίδιο λογαριασμό iCloud.

Είναι επίσης δυνατή η αφαίρεση πολλαπλών διαδρομών. Ανοίξτε την καρτέλα «Διαδρομές» της οθόνης διαδρομών. Πατήστε “Περισσότερα > Επιλογή” και επιλέξτε τις διαδρομές που πρέπει να αφαιρεθούν. Στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιβεβαιώστε την αφαίρεση.

Αν θέλετε μόνο να αφαιρέσετε μια διαδρομή από το χάρτη (και όχι από τη συσκευή) πρέπει να πατήσετε «Κατάργηση από χάρτη» στην οθόνη λεπτομερειών διαδρομής.