Χάρτες

Η κύρια οθόνη του Topo GPS δείχνει τον κύριο χάρτη. Σε αυτή την ενότητα εξηγείται πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτόν τον χάρτη, πώς μπορείτε να δείτε το υπόμνημα του χάρτη, πώς μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες για χρήση εκτός σύνδεσης.