Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων πατώντας Μενού > «Περισσότερα» και επιλέγοντας την καρτέλα «Ρυθμίσεις» στο κάτω μέρος.

Ένα παράδειγμα της οθόνης ρυθμίσεων εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Οθόνη ρυθμίσεων Topo GPS

Η οθόνη ρυθμίσεων.

Η οθόνη ρυθμίσεων περιέχει τις ακόλουθες ενότητες: