Σημεία

Σημείο αναφοράς είναι μια τοποθεσία που μπορεί να προστεθεί στο χάρτη. Το εικονίδιο και ο τίτλος του σημείου αναφοράς εμφανίζονται στο χάρτη. Πιθανές πρόσθετες πληροφορίες όπως φωτογραφίες και περιγραφή μπορούν να εμφανιστούν πατώντας το σημείο αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς μπορούν να φορτωθούν στο χάρτη και μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν σε διάφορες μορφές.

Στην οθόνη σημείων (Μενού > Σημεία) μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη των πραγμάτων με σημεία αναφοράς.