Κάμερα

Αν πατήσετε Μενού > Κάμερα, η φωτογραφική μηχανή θα ανοίξει. Αν τραβήξετε μια φωτογραφία, θα δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς στην τρέχουσα θέση σας. Η φωτογραφία θα προστεθεί στο σημείο αναφοράς και μπορεί να εμφανιστεί ανοίγοντας την οθόνη λεπτομερειών σημείου αναφοράς.

Το μέγεθος pixel της φωτογραφίας μπορεί να ρυθμιστεί στην ενότητα Μέγεθος φωτογραφίας των ρυθμίσεων .

Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί επίσης στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, αν δώσετε στο Topo GPS πρόσβαση σε επιλεγμένες φωτογραφίες της βιβλιοθήκης φωτογραφιών σας (Ρυθμίσεις iOS > Topo GPS > Φωτογραφίες). Η φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο Topo GPS είναι πάντα ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου. Αν αφαιρέσετε τη φωτογραφία στο Topo GPS, δεν θα αφαιρεθεί από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Και επίσης αν αφαιρέσετε τη φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, δεν θα αφαιρεθεί από το Topo GPS.

Εάν καταγράφετε μια διαδρομή μπορείτε να συμπεριλάβετε τα σημεία με τις φωτογραφίες στη διαδρομή. Εάν αποθηκεύσετε την καταγεγραμμένη διαδρομή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Συμπερίληψη οδών» έχει οριστεί σε «Δημιουργήθηκε κατά την εγγραφή». Στη συνέχεια, όλα τα σημεία με φωτογραφίες που φορτώνονται στο χάρτη και δημιουργούνται κατά την εγγραφή της διαδρομής θα συμπεριληφθούν στην αποθηκευμένη καταγεγραμμένη διαδρομή. Άλλα πιθανά άσχετα σημεία και φωτογραφίες δεν θα προστεθούν στη συνέχεια.