Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι μια συλλογή σημείων που μπορούν να εμφανιστούν ως καμπύλη στο χάρτη. Μια διαδρομή μπορεί να έχει πιθανές πρόσθετες πληροφορίες (όπως φωτογραφίες και περιγραφή) που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη λεπτομερειών διαδρομής.

Στο Topo GPS μπορείτε να εισάγετε, να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε, να καταγράψετε. Μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη διαδρομών πατώντας το κουμπί διαδρομής στο ταμπλό ή πατώντας Μενού > Διαδρομές.