Κοινή χρήση διαδρομών με το Topo GPS

Μπορείτε να μοιραστείτε μια διαδρομή με το Topo GPS, έτσι ώστε να μπορεί να εισαχθεί από άλλους χρήστες του Topo GPS. Μόνο διαδρομές που έχετε καταγράψει ή προγραμματίσετε μόνοι σας μπορούν να μοιραστούν.

Οι κοινές διαδρομές συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών του είναι ορατές σε όλους τους χρήστες του Topo GPS και ενδέχεται στο μέλλον να είναι προσβάσιμες σε μια ιστοσελίδα.

Για να μοιραστείτε μια διαδρομή με το Topo GPS, πατήστε το εικονίδιο εξαγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης λεπτομερειών διαδρομής.

Στη συνέχεια, επιλέξτε «Γεωδεδομένα» στο αναδυόμενο παράθυρο εξαγωγής και πατήστε «Εξαγωγή» για να εξαγάγετε τη διαδρομή. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε εφαρμογές, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Κοινή χρήση μιας διαδρομής με το Topo GPS

Το αναδυόμενο μερίδιο μετά την εξαγωγή μιας διαδρομής.

Στο αναδυόμενο παράθυρο κοινής χρήσης πατήστε «Κοινή χρήση με το Topo GPS”. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κοινή χρήση της διαδρομής με το Topo GPS.

Κοινή χρήση μιας διαδρομής με το Topo GPS

Το μερίδιο με το Popo GPS pop-up

Αν πατήσετε «Κοινή χρήση» σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο, η διαδρομή θα μοιραστεί με το Topo GPS και θα είναι ορατή σε άλλους χρήστες στην καρτέλα «Κοινόχρηστα» της οθόνης διαδρομών, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Κοινή χρήση μιας διαδρομής με το Topo GPS

Η διαδρομή Denny ξύλο μοιράστηκε με το Topo GPS

Τροποποίηση κοινόχρηστης διαδρομής

Αν θέλετε να τροποποιήσετε μια κοινόχρηστη διαδρομή, πρέπει να την επεξεργαστείτε στη συσκευή σας και να την μοιραστείτε ξανά.

Κατάργηση κοινόχρηστης διαδρομής

Αν κατά λάθος μοιραστήκατε μια διαδρομή και θέλετε να καταργήσετε την κοινόχρηστη διαδρομή, στείλτε ένα μήνυμα στο support@topo-gps.com.