Μονάδες

Στις μονάδες ενότητας των ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες μήκους/ταχύτητας και γωνίας. Το μήκος/ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε Metric (m, km, km/h), Imperial (ft, mi, mph) ή Ναυτικό (ft, NM, kt). Η μονάδα γωνίας μπορεί να ρυθμιστεί σε βαθμούς, mil ΝΑΤΟ, Miliradian, Σουηδική streck και Finish streck.

Παρακάτω και παράδειγμα της κύριας οθόνης με αυτοκρατορικές μονάδες:

Αυτοκρατορικές μονάδες στην κύρια ουρλιάζοντας Topo GPS

Η κύρια οθόνη με αυτοκρατορικές μονάδες