Προσανατολισμός οθόνης

Ενεργοποιώντας το διακόπτη «Κλείδωμα» στις ρυθμίσεις μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη έτσι ώστε να μην περιστρέφεται αν περιστρέψετε τη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε την οθόνη στον επιθυμητό προσανατολισμό, απενεργοποιείτε πρώτα το «Κλείδωμα». Στη συνέχεια, περιστρέψτε τη συσκευή σας στον επιθυμητό προσανατολισμό και ενεργοποιείτε το «Κλείδωμα».

Εάν η κλειδαριά είναι απενεργοποιημένη και η οθόνη δεν περιστρέφεται εάν περιστρέψετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να ελέγξετε το «Κέντρο Ελέγχου». Σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε το κουμπί Κλείδωμα προσανατολισμού εάν είναι ενεργοποιημένο.