Dashboard

Aan de onderkant van het Kaartscherm bevindt zich het dashboard. Zie de figuur hieronder.

Dashboard Topo GPS

Figuur 1. Het dashboard aan de onderkant van het kaartscherm.

Met het dashboard kunt u Topo GPS bedienen. Op het dashboard wordt informatie over de snelheid, tijd en afstand getoond. Het dashboard bestaat uit drie onderdelen: het Positiemarkersymbool, een paneel met meters en de route-knop. Deze onderdelen worden hieronder achtereenvolgens nader belicht.

Positiemarkersymbool

Door op het positiemarkersymbool links te klikken kunt u de kaart centreren en roteren.

Als u lang op het positiemarkersymbool drukt, verschijnt het positie-informatie-scherm. In dit scherm zijn onder meer de coördinaten van uw huidige positie te vinden.

Route-knop

Door op de routeknop rechts op het dashboard (pijlsymbool) te drukken kunt u routes aan de kaart toevoegen.

Als u lang op de routeknop drukt komt u in direct een scherm waarin u routes kan importeren.

Panelen

Midden in het dashboard bevindt zich een paneel met meters. Er zijn drie panelen:

Aan de rondjes onder het paneel kunt u zien welk van de drie panelen geselecteerd is. Door op een paneel met een vinger een schuifbeweging naar links of naar rechts te maken kunt u een volgend paneel laden.

Wandelpaneel

Het wandelpaneel is ideaal om te gebruiken tijdens een wandeling en ziet er als volgt uit:

Dashboard Topo GPS

Figuur 2. Het dashboard met het wandelpaneel.

De vier meters die u op het wandelpaneel ziet zijn achtereenvolgens de snelheids- en hoogtemeter, de routeafstandsmeter, de opneemklok en de opneemafstandsmeter.

Snelheids- en hoogtemeter

De snelheidsmeter (km/h symbool linksbovenin) geeft de snelheid aan waarmee de iPhone/iPad momenteel verplaatst wordt.

Als u op de snelheidsmeter drukt wordt uw gemiddelde snelheid tijdens het opnemen van een route getoond. Dit wordt aangegeven door het symbool ‘avg’ direct boven de ‘km/h’.

Als u nogmaals op de snelheidsmeter drukt wordt uw topsnelheid tijdens het opnemen van een route getoond. Dit wordt aangegeven door het symbool ‘max’ direct boven de ‘km/h’.

Als u stopt met opnemen en daarna een opnieuw een route gaat opnemen wordt de gemiddelde snelheid en maximale snelheid gereset.

Als u nogmaals op de snelheidsmeter drukt wordt uw hoogte in meters boven zeeniveau getoond. Dit wordt aangeven door het symbool ‘alt’.

Als op de hoogtemeter drukt, zal uw actuele snelheid weer getoond worden.

Routeafstandsmeter

De routeafstandsmeter (-.- km rechtsbovenin) geeft de som van de lengte van van alle routes die op de kaart geladen zijn aan, inclusief geplande routes. Als er een route is geladen verschijnt het symbool ‘rte’ boven de ‘km/h’ om aan te geven dat deze afstand de lengte van de geladen route betreft.

Als er een route is geladen en u drukt op de routeafstandsmeter, wordt de geladen route gecentreerd op de kaart.

Als u de routeplanner heeft geopend geeft de routeafstandsmeter alleen de lengte van de geplande route aan.

Opneemklok

De opneemklok (–:– h:m linksonderin) geeft aan hoelang u een route aan het opnemen bent.

Als u op de opneemklok drukt kunt u het opnemen van een route starten, pauzeren en stoppen. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Routes opnemen. In het geval dat u een route opneemt verschijnt het symbool ‘rec’ direct boven de ‘h:m’ om aan te geven dat u een route aan het opnemen bent.

Opneemafstandsmeter

De opneemafstandsmeter (-.- km rechtsonderin) geeft de afstand van een route die opgenomen wordt aan. Door het opnemen van een route te starten kunt u met de opneemafstandsmeter zien hoeveel km u gelopen of gereden heeft. Boven de ‘km/h’ verschijnt het symbool ‘rec’ om aan te geven dat deze afstand de opgenomen afstand betreft.

Als u het opnemen van een route gestart heeft en u op de opneemafstandsmeter drukt, wordt de opgenomen route op de kaart gecentreerd.

Fietspaneel

In het fietspaneel komt de snelheid wat duidelijker naar voren en kunt u altijd uw direct uw hoogte zien. Het fietspaneel ziet er als volgt uit:

Dashboard Topo GPS

Figuur 3. Het dashboard met het fietspaneel.

In het midden ziet u de snelheidsmeter die op dezelfde manier werkt als in het wandelpaneel (met uitzondering van de hoogtemeter).

Linksboven staat de hoogtemeter, die uw hoogte boven zeeniveau in meters aangeeft. Dit wordt aangeven door het symbool ‘alt’.

Linksonder bevindt zich de opneemklok.

Rechtsboven staat de routeafstandsmeter.

Rechtsonder staat de opneemafstandsmeter.

Coördinatenpaneel

Met het coördinatenpaneel kunt u eenvoudig coördinaten van de kaart aflezen. Het coördinatenpaneel ziet er als volgt uit:

Dashboard Topo GPS

Figuur 4. Het dashboard met het coöordinatenpaneel.

Als het coördinatenpaneel is geladen verschijnt er een kruis in het midden van de kaart, zoals u hieronder kunt zien:

Dashboard Topo GPS

Figuur 5. De kaart met het coöordinatenpaneel.

Het coördinaat dat op het coördinatenpaneel wordt getoond is het coördinaat van het punt midden in het kruis.

Door de kaart te verschuiven kunt u eenvoudig het middelpunt van het kruis positioneren op het punt waarvan u het coördinaat wilt bepalen. Om snel het coördinaat van uw huidige positie te bepalen, centreert u de kaart door op het positiemarkersymbool links op het dashboard te drukken.

Als u op het coördinaat drukt krijgt u het coördinaat in een andere opmaak of stelsel te zien. Achtereenvolgens zijn dit:

  • WGS lengtegraad breedtegraad, decimaal.
  • WGS lengtegraad breedtegraad, graden minuten.
  • WGS lengtegraad breedtegraad, graden minuten seconden.
  • UTM.
  • MGRS.
  • Lokale coördinaten zoals RD (Rijksdriehoekscoördinaten, Nederland) of Lambert 2008 (België).

De lokale coördinaten worden alleen getoond als u het kruis op een punt binnen het geldigheidsgebied van het desbetreffende stelsel heeft gepositioneerd.