Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων πατώντας το στοιχείο «Περισσότερα» στο Μενού. Στη συνέχεια, πατήστε «Ρυθμίσεις» στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.

Ένα παράδειγμα της οθόνης ρυθμίσεων εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Οθόνη ρυθμίσεων Topo GPS

Η οθόνη ρυθμίσεων.

Η οθόνη ρυθμίσεων περιέχει τις ακόλουθες ενότητες: