Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι μια συλλογή σημείων που μπορούν να εμφανιστούν ως καμπύλη στο χάρτη. Μια διαδρομή μπορεί να έχει πιθανές πρόσθετες πληροφορίες (όπως φωτογραφίες και περιγραφή) που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη λεπτομερειών διαδρομής.

Στο Topo GPS μπορείτε να εισαγάγετε, να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε, να καταγράψετε και να εξαγάγετε διαδρομές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσω των διαδρομών pop-up. Μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο διαδρομών είτε πατώντας το κουμπί διαδρομής στον πίνακα εργαλείων είτε πατώντας Μενού > Διαδρομές.