Χάρτης

Στην ενότητα «Χάρτης» του ref: `settings <ss-settings>`θα βρείτε το διακόπτη «Πρόσθετο ζουμ». Αν ενεργοποιήσετε αυτόν τον διακόπτη μπορείτε να μεγεθύνετε το χάρτη έως και 8 φορές όσο χωρίς να το ενεργοποιήσετε. Το μειονέκτημα είναι ότι οι χάρτες θα γίνουν κοκκώδη όταν μεγεθυνθεί σε αυτό το σημείο.

Σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο μπορούν να διαχωριστούν πιο εύκολα να ενεργοποιήσετε αυτό το διακόπτη.