Εμφάνιση στο χάρτη

Στην ενότητα «Εμφάνιση» των ρυθμίσεων μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ακρίβεια

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θα εμφανιστεί ένας κύκλος που υποδεικνύει την ακρίβεια του προσδιορισμού θέσης γύρω από το δείκτη θέσης.

Αληθινή βόρεια

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ένα βέλος που δείχνει προς την κατεύθυνση του αληθινού βορρά θα εμφανίζεται πάντα στην επάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης. Στους περισσότερους τοπογραφικούς χάρτες η κορυφή του χάρτη δεν δείχνει ακριβώς τον πραγματικό βορρά.