Συγχρονισμός με το iCloud

Στην ενότητα «Συγχρονισμός με το iCloud» των ρυθμίσεων μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά του συγχρονισμού iCloud.

Εάν ενεργοποιήσετε το διακόπτη «Διαδρομές και Σημείων” οι διαδρομές και τα σημεία αναφοράς σας θα συγχρονιστούν με το iCloud . Στη συνέχεια, διατίθενται και στις άλλες συσκευές σας και δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.

Αν ενεργοποιήσετε το «Χρήση κινητού δικτύου», ο συγχρονισμός iCloud είναι επίσης δυνατός μέσω κινητού δικτύου, αν έχετε ενεργοποιήσει επίσης τα «Δεδομένα για κινητά» στις Ρυθμίσεις iOS > λογαριασμός > iCloud.