Μεγέθυνση/σμίκρυνση ενός χτυπ

Στο Topo GPS μπορείτε να μεγεθύνετε τον χάρτη μέσα ή να σβήσετε με ένα μόνο πάτημα στην οθόνη του χάρτη. Από προεπιλογή, πατώντας στο κάτω μέρος γίνεται μεγέθυνση, πατώντας στο επάνω μέρος γίνεται σμίκρυνση.

Στην ενότητα «Single πάτημα zoom/in out” των ρυθμίσεων μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά του zoom μίας βρύσης.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:

  • Κάτω/Επάνω - Πατώντας στο κάτω μέρος γίνεται μεγέθυνση, πατώντας το πάνω μέρος γίνεται σμίκρυνση.

  • Επάνω/Κάτω - Πατώντας στο επάνω μέρος γίνεται μεγέθυνση, πατώντας στο κάτω μέρος γίνεται σμίκρυνση.

  • Αριστερά/Δεξιά - Πατώντας στα αριστερά γίνεται μεγέθυνση, πατώντας στα δεξιά σμίκρυνση.

  • Δεξιά/ Αριστερά - Πατώντας στα δεξιά γίνεται μεγέθυνση, πατώντας στα αριστερά γίνεται σμίκρυνση.