Κάμερα

Στην ενότητα «Κάμερα» των ρυθμίσεων μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος pixel των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με την κάμερα .

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

  • Μικρό: 1024 x 768 εικονοστοιχεία

  • Κανονική: 1536 x 1152 εικονοστοιχεία

  • Μεγάλο: 2048 x 1536 εικονοστοιχεία

  • Πολύ μεγάλο: 2560 x 1920 εικονοστοιχεία

Τα μεγαλύτερα μεγέθη φωτογραφιών συνεπάγονται πιο ευκρινείς φωτογραφίες, αλλά απαιτούν επίσης περισσότερο χώρο αποθήκευσης.

Αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο Topo GPS. Οι φωτογραφίες που αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας αποθηκεύονται πάντα στην αρχική ανάλυση.