Εισαγωγή συντεταγμένων

Για να εισαγάγετε συντεταγμένες πρέπει πρώτα να πατήσετε Μενού > Αναζήτηση. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα «Συντεταγμένες» στο κάτω μέρος της οθόνης, για να ανοίξετε την οθόνη εισόδου συντεταγμένων. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Η οθόνη εισόδου συντεταγμένων.

Τύπος συντεταγμένων

Για να εισαγάγετε συντεταγμένες πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός τύπος συντεταγμένων. Αν πατήσετε το κελί “Τύπος” θα εμφανιστεί μια οθόνη στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο συντεταγμένων, όπως στο παρακάτω σχήμα:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Επιλέγοντας τον τύπο συντεταγμένων.

You can choose between different coordinates types, including: WGS84 decimal, WGS84 degrees minutes WGS84 degrees minutes seconds, UTM and MGRS. Next to that you can use various country specific coordinate systems.

Εισαγωγή συντεταγμένων

Εάν έχετε ορίσει τον σωστό τύπο συντεταγμένων, μπορείτε να εισάγετε τις συντεταγμένες.

Ανάλογα με τη θέση του κέντρου του χάρτη, έχουν ήδη εισαχθεί τα πρώτα ψηφία των συντεταγμένων. Αυτό καθιστά ταχύτερη την εισαγωγή συντεταγμένων αν οι συντεταγμένες δεν βρίσκονται μακριά από το κέντρο του χάρτη.

Ως παράδειγμα θα εισάγουμε τώρα τις συντεταγμένες WGS84 “51.56321 -4.28942”:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

*Είσοδος στις συντεταγμένες 51.56321 -4.28942.

Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τίτλο. Εφόσον δεν εισάγουμε έναν τίτλο, ο προτεινόμενος τίτλος κράτησης θέσης θα χρησιμοποιηθεί ως τίτλος για το σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε το εικονίδιο και να εισαγάγετε μια περιγραφή.

Αν πατήσετε «Αποθήκευση», οι συντεταγμένες θα αποθηκευτούν ως σημείο αναφοράς. Η οθόνη συντεταγμένων θα διαγραφεί, έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε τις επόμενες συντεταγμένες. Τα πρώτα ψηφία θα βασίζονται πλέον στην προηγούμενη εισαγωγή. Επάνω αριστερά στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα κουμπί Χάρτης, με την οποία μπορείτε να επιστρέψετε στο χάρτη. Ο αριθμός πίσω από το χάρτη σας λέει πόσες συντεταγμένες έχουν εισαχθεί.

Για παράδειγμα θα εισάγουμε τώρα τις συντεταγμένες: N 51°34’01,9» W 4°16’41.9». Για να εισάγουμε αυτές τις συντεταγμένες έπρεπε να αλλάξουμε τον τύπο σε βαθμό WGS, λεπτά, δευτερόλεπτα. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Εισαγωγή στις συντεταγμένες N 51°34’01,9» W 4°16’41,9».

Και πάλι είμαστε ευχαριστημένοι με τον προτεινόμενο τίτλο και πατήστε αποθήκευση. Οι συντεταγμένες θα αποθηκευτούν και η οθόνη συντεταγμένων θα διαγραφεί, έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε τις επόμενες συντεταγμένες.

Τώρα θα εισέλθουμε στις συντεταγμένες SS 41996 88847, όπως φαίνεται παρακάτω.

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Μπαίνουμε στις συντεταγμένες SS 41996 88847.

Αφού πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση», οι συντεταγμένες θα αποθηκευτούν και πάλι και η οθόνη συντεταγμένων θα διαγραφεί ξανά.

Εμφάνιση στο χάρτη

Αφού εισαγάγετε τις συντεταγμένες, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη του χάρτη πατώντας το κουμπί χάρτη στην επάνω αριστερή γωνία. Ο αριθμός των συντεταγμένων που εισήχθησαν επιτυχώς εμφανίζεται στο κουμπί χάρτη. Αφού εισαγάγετε τις τρεις συντεταγμένες στα παραπάνω παραδείγματα και πατήσετε το «Χάρτης», η κύρια οθόνη εμφανίζεται ως εξής:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Τρεις καταχωρισμένες συντεταγμένες τοποθετούνται ως σημεία αναφοράς στο χάρτη.

Εισαγωγή λίστας συντεταγμένων

Εάν έχετε λάβει μια λίστα συντεταγμένων σε μορφή κειμένου, μπορείτε να τις εισαγάγετε μία προς μία μέσω της οθόνης εισόδου συντεταγμένων, όπως εξηγείται παραπάνω.

Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο να επιλέξετε και να αντιγράψετε αυτές τις συντεταγμένες. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα «Διεύθυνση» και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο αναζήτησης. Ένα κουμπί επικόλλησης θα εμφανιστεί όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Επικόλληση μιας λίστας συντεταγμένων στο πλαίσιο αναζήτησης διευθύνσεων.

Αν πατήσετε «Επικόλληση», η λίστα των συντεταγμένων θα εισαχθεί και θα επεξεργαστεί. Οι συντεταγμένες που προκύπτουν θα εμφανιστούν στη λίστα κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Μια λίστα συντεταγμένων έχει επικολληθεί στο πλαίσιο αναζήτησης.

Μπορείτε τώρα να φορτώσετε μεμονωμένες συντεταγμένες στο χάρτη, πατώντας τις. Πατώντας παρατεταμένα ένα αποτέλεσμα μπορείτε να κάνετε μια επιλογή από τα αποτελέσματα που θα θέλατε να φορτώσετε στο χάρτη. Αν πατήσετε «Αναζήτηση» κάτω δεξιά, όλα τα αποτελέσματα θα φορτωθούν στο χάρτη, όπως στο παρακάτω σχήμα:

Εισαγωγή συντεταγμένων Topo GPS

Μια λίστα συντεταγμένων έχει τοποθετηθεί στο χάρτη.