Routes laden

Om routes op de kaart te kunnen laden drukt u op de routeknop rechtsonderin het dashboard direct onder de kaart. Een voorbeeld van het scherm dat dan verschijnt ziet u in de figuur hieronder:

Routesscherm Topo GPS

Figuur 1. Een voorbeeld van het routesscherm dat verschijnt als u op de routeknop op het dashboard drukt.

Dit scherm noemen we het routesscherm. In dit scherm is lijst met routes te vinden die op uw apparaat zijn opgeslagen. In het voorbeeld zijn het er vier: Hogebultenbos, Kennermerduinen, Stadswandeling Amsterdam, en Rondje Emmen.

Direct onder de titels van de routes is het type route en de lengte van de route aangegeven. Indien het een opgenomen route is staat ook de tijdsduur vermeld. Ook is aangegeven hoe ver het begin of eindpunt van de route van het midden van de kaart verwijderd is.

Om een route op de kaart te laden moet u op de titel van de gewenste route drukken.

Als voorbeeld laden we nu de route Hogebultenbos in. In de figuur hieronder ziet u wat er dan gebeurt.

Route laden Topo GPS

Figuur 2. De route ‘Hogebultenbos’ is geladen op de kaart.

De kaart verschuift en zoomt automatisch zodat de hele route in beeld is. De blauwe lijn geeft de route aan. De witte pijlsymbolen op de blauwe lijn geven de richting van de route aan.

De 4,1 km rechtsbovenin het dashboard geeft de lengte van de route aan. Hiervoor wordt het symbool ‘rte’ gebruikt.

Als u de route gedetailleerder wilt zien kunt u inzoomen op de kaart.

U kunt de kleur, dikte en transparantie (doorschijnbaarheid) van de routelijn aanpassen in de instellingen.

Als u weer op de routeknop rechtsonderin het dashboard klikt kunt u zien dat de ‘Hogebultenbos’ route een grijze achtergrondkleur heeft gekregen. Dit betekent dat deze route momenteel geladen is. Om terug naar de kaart te gaan kunt op de knop ‘kaart’ linksbovenin drukken.

Route geladen Topo GPS

Figuur 3. In het routesscherm is te zien dat de ‘Hogebultenbos’ route is geladen.

Het is ook mogelijk om meerdere routes tegelijk op de kaart te laden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u verschillende routes wilt combineren of vergelijken. Als u in het routescherm op een niet geladen route drukt, wordt deze route net als de eerste geladen route toegevoegd aan de kaart. De routelijn van de tweede route is anders dan de eerste. U kunt de kleur, dikte en transparantie (doorschijnbaarheid) van alle routelijnen aanpassen in de instellingen.