Routes wijzigen

In Topo GPS kunt u de details van een route wijzigen. Ook kunt u het verloop van een route wijzigen. Beide mogelijkheden zijn hieronder beschreven.

Routedetails wijzigen

U kunt de routedetails, zoals de titel, auteur, copyright en omschrijving aanpassen door onderin het route-details-scherm op de knop ‘Wijzig’ te drukken.

Het onderstaande scherm zal dan verschijnen:

Route informatie wijzigen Topo GPS

Figuur 1. Het wijzigen van de route details.

U kunt in dit scherm de route details aanpassen. Als u de wijzigingen wilt opslaan drukt u op ‘Bewaar’ rechtsbovenin.

Als u op de ‘>’ in de titelcel drukt kunt u een link van de route wijzigen:

Route informatie wijzigen Topo GPS

Figuur 2. Het wijzigen van de titel informatie.

Als u op de ‘>’ in de auteurscel drukt, kunt u de contact en copyrightgegevens wijzigen:

Route informatie wijzigen Topo GPS

Figuur 3. Het wijzigen van de auteursinformatie.

Mocht u de route gedeeld hebben met Topo GPS, dan moet u de route nogmaals delen met Topo GPS om de route op Topo GPS te wijzigen. De oude route wordt door het nogmaals delen overschreven.

Verloop van route wijzigen

U kunt het verloop van een route aanpassen door een route in de routeplanner te laden. Dit kunt u op twee manieren doen, via het route-details-scherm of met de routeknop als de routeplanner geopend is.

Route in planner laden via route-details-scherm

Als u in het route-details-scherm op ‘Wijzig’ drukt verschijnt een popup zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 4. Een route in de planner laden via het route-details-scherm.

Als u op ‘Wijzig route’ drukt wordt de routeplanner geopend en de route in de routeplanner geladen.

Route in planner laden via routeknop op dashboard

Als de routeplanner geopend is kunt u een route aan de geplande route toevoegen door het eerst het routesscherm te openen met de routeknop op het dashboard. Als u vervolgens op een route drukt in het routescherm verschijnt de volgende pop-up zoals in de figuur hieronder:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 5. Een route in de planner laden via het routesscherm.

Als u kiest voor ‘Voeg toe aan geplande route’ wordt de route in de routeplanner geladen.

Als voorbeeld laden we de route ‘Hogebultenbos’ in de planner. Het resultaat ziet u hieronder:

Route informatie wijzigen Topo GPS

Figuur 6. De ‘Hogebultenbos’ route is in de routeplanner geladen.

U kunt nu de Hogebultenbos route aanpassen, op dezelfde manier als u routes plant.

Hieronder geven we de volgende voorbeelden: - Verlengen van een route - Inkorten van een route - Vervangen van een deel van de route - Routes samenvoegen

Verlengen van een route

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u een route kan verlengen. Als voorbeeld gebruiken we onderstaande route.

Route verlengen Topo GPS

Figuur 7. Een route die verlengd moet worden.

Om een route te kunnen verlengen moet deze eerst worden geladen in de routeplanner. Als u dat met bovenstaande route doet ziet het scherm er als volgt uit:

Route verlengen Topo GPS

Figuur 8. De te verlengen route is in de routeplanner geladen.

In Figuur 8 kunt u twee routepunten zien, eentje op het begin- en eindpunt. Het routepunt op het eindpunt is geselecteerd en daarom groen van kleur.

U kunt nu een routepunt toevoegen door lang op de kaart te drukken. Een blauw routepunt verschijnt zoals u kunt zien hieronder:

Route verlengen Topo GPS

Figuur 9. Het blauwe routepunt wordt toegevoegd aan de route.

Zolang u de vinger op de kaart houdt kunt u het blauwe routepunt verschuiven naar de gewenste locatie. Als u uw vinger van het scherm haalt wordt er een route getekend van het groene routepunt naar het toegevoegde routepunt. Het toegevoegde routepunt wordt geselecteerd en groen van kleur. Dit alles kunt u hieronder zien.

Route verlengen Topo GPS

Figuur 10. De route is verlengd naar het toegevoegde routepunt.

U kunt de route nu opslaan door op ‘Opslaan’ te drukken. Een opgeslagen route zal altijd als een nieuwe route worden opgeslagen. Vervolgens sluit u de routeplanner af en kunt u zien in de figuur hieronder dat de oorspronkelijke route verlengd is.

Route verlengen Topo GPS

Figuur 11. Het resultaat van het verlengen van een route.

Inkorten van een route

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u een route kan inkorten. Als voorbeeld gebruiken we weer onderstaande route. We willen deze route inkorten zodat deze alleen nog maar door het bos loopt.

Route verlengen Topo GPS

Figuur 12. Een route die ingekort moet worden.

Om een route te kunnen inkorten moet deze eerst worden geladen in de routeplanner.

Vervolgens moet u eerst een routepunt op de route toevoegen door lang op de route te drukken. Een blauw routepunt verschijnt zoals u kunt zien hieronder:

Route inkorten Topo GPS

Figuur 13. Het blauwe routepunt wordt ingevoegd in de route.

Zolang u de vinger op de kaart houdt kunt u het blauwe routepunt verschuiven naar de gewenste locatie langs de route. Als u uw vinger van het scherm haalt wordt het blauwe routepunt ingevoegd en geselecteerd (groen van kleur).

Om het deel van de route van het beginpunt naar het ingevoegde routepunt te verwijderen moet u eerst het eerste routepunt selecteren door er kort op te drukken. Dit routepunt wordt dan groen zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Route inkorten Topo GPS

Figuur 14. Het eerste routepunt is geselecteerd.

Vervolgens drukt u lang op het groene routepunt. U kunt het routepunt nu verplaatsen. Als u dit routepunt naar de bovenkant van het scherm verplaatst en u vinger van het scherm haalt, zal het routepunt verdwijnen. Ook zal de route van het begin punt naar het ingevoegde routepunt worden verwijderd. Het resultaat ziet u hieronder:

Route inkorten Topo GPS

Figuur 15. Het deel van de route tot het ingevoegde routepunt is verwijderd.

U kunt de route nu opslaan door op ‘Opslaan’ te drukken. Een opgeslagen route zal altijd als een nieuwe route worden opgeslagen. Vervolgens sluit u de routeplanner af en kunt u zien in de figuur hieronder dat de oorspronkelijke route ingekort is.

Route inkorten Topo GPS

Figuur 16. Het resultaat van het inkorten van een route.

Vervangen van een deel van de route

Om een deel van de route te kunnen vervangen moet de route eerst worden geladen in de routeplanner.

Als voorbeeld willen we nu een stuk van de route ‘Hogebultenbos’ over het Westerpad laten lopen.

Als u een deel van de route wilt laten verlopen via een andere weg dan moet u eerst het deel dat u wilt veranderen afgrenzen door twee routepunten in de route te voegen. Dit doet u door lang op de route te drukken. Er verschijnt een blauw punt zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 17. Het blauwe routepunt wordt ingevoegd in de route.

Zolang u het punt vasthoudt kunt u het verschuiven naar de door u gewenste positie op de route. Als u uw vinger loslaat wordt het routepunt ingevoegd in de route. Vervolgens wordt het routepunt geselecteerd en groen van kleur zoals u hieronder kunt zien:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 18. Het groene routepunt is ingevoegd in de route.

Daarna voegt u op dezelfde wijze het tweede routepunt in, zoals u kunt zien in onderstaande figuur:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 19. Het groene routepunt is ingevoegd in de route.

Het deel tussen de oranje en groene routepunt willen we nu aanpassen. Hiervoor moet u nog een derde routepunt invoegen tussen het oranje en het groene routepunt. Het resultaat ziet u hieronder:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 20. Het groene routepunt is ingevoegd in de route.

Door lang op het groene routepunt te drukken kun u dat routepunt verslepen:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 21. Het groene routepunt wordt versleept naar een nieuwe locatie.

Zodra u uw vinger van het scherm haalt wordt het groene routepunt vastgezet op de nieuwe locatie, en wordt de route veranderd zodat de route via het groene routepunt loopt:

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 22. De route loopt nu van het oranje punt via het groene punt naar het paarse punt over een nieuwe weg.

U kunt de route nu opslaan door op ‘Opslaan’ te drukken. Een opgeslagen route zal altijd als een nieuwe route worden opgeslagen. Vervolgens sluit u de routeplanner af en kunt u zien in de figuur hieronder dat een deel van de oorspronkelijke route is veranderd en nu over het ‘Westerpad’ loopt.

Route verloop wijzigen Topo GPS

Figuur 23. Het resultaat van het wijzigen van een deel van de route.

Routes samenvoegen

U kunt ook twee of meerdere routes samenvoegen. Open de routeplanner. Voeg een route toe via de routeknop. Als u nu nogmaals op de routeknop drukt en een route toevoegd aan de planner, wordt deze samengevoegd met de eerste route. Als u nu op ‘Opslaan’ drukt in de planner verkrijgt u een nieuwe route die de samenvoeging van twee routes is.

Op dezelfde wijze kunt u meerdere routes samenvoegen. Bijvoorbeeld, stel dat u alle etappes van het Pieterpad als individuele routes heeft. U kunt op bovenstaande wijze al deze etappes samenvoegen tot een enkele Pieterpad route.