Routes opnemen

Door op de opneemklok op het dashboard onder de kaart te drukken kunt het opnemen van een route starten en stoppen. Ook kunt u het opnemen starten door in het routesscherm onder in op ‘Neem route op’ drukken.

Als u een route aan het opnemen bent en u zich verplaatst verschijnt er een rode lijn op de kaart die aangeeft hoe u zich verplaatst heeft. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Routes opnemen Topo GPS

Figuur 1. Opnemen van een route. De rode lijn geeft aan hoe u zich verplaatst heeft.

De opneemklok op het dashboard geeft aan hoe lang u al aan het opnemen bent. In de figuur hierboven is dit 37 minuten.

De opneemafstandsmeter op het dashboard geeft aan hoe lang de route is die u heeft opgenomen. In de figuur hierboven is dit 2,3 km.

Als u tijdens het opnemen de iPhone/iPad opbergt valt het scherm direct of na enige tijd uit. Het opnemen van een route zal hierdoor niet worden onderbroken.

U kunt de kleur, dikte en transparantie (doorschijnbaarheid) van de opneemlijn aanpassen in de instellingen.

Routes opnemen instelling Topo GPS

Figuur 2. De iPhone/iPad instellingen > Topo GPS > Lokatie moet op ‘Altijd’ staan om het opnemen ook in de achtergrond mogelijk te maken.

Let op: om het opnemen goed te laten verlopen is het is heel belangrijk dat u de iPhone/iPad instelling > Topo GPS > Lokatie op altijd hebt staan (Figuur 2). Hiermee geeft u Topo GPS de mogelijkheid om ook uw lokatie te verwerken als Topo GPS op de achtergrond draait. Als deze instelling niet goed staat wordt u hier bij het starten van het opnemen van een route op gewezen.

Routes tegelijk tonen en opnemen

Als u een of meerdere routes op de kaart heeft geladen kunt tegelijkertijd een route opnemen. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Routes opnemen en tonen Topo GPS

Figuur 3. Opnemen en tonen van een route.

De blauwe lijn geeft de geladen route aan met een lengte van 4,1 km, de rode de opgenomen route met een lengte van 2,3 km.

Opnemen stoppen

Om het opnemen te stoppen drukt u op de opneemklok op het dashboard, of op de ‘Stop opnemen’ knop rechtsonderin het Routesscherm. Er verschijnt dan een pop-up zoals u kan zien in de figuur hieronder.

Routes opnemen stoppen Topo GPS

Figuur 4. Het onderbreken van het opnemen van een route.

Als u op stop drukt wordt het opnemen van een route gestopt. Direct daarna verschijnt er een scherm waarin de mogelijkheid wordt geboden om de opgenomen route op te slaan.

Opnemen pauzeren

Als u in de pop-up van Figuur 4 op pauze drukt wordt het opnemen van een route gepauzeerd. Als u zich nu verplaatst zal uw beweging niet langer worden opgenomen.

De opneemklok wordt tijdens een pauze op –:– gezet terwijl de opneemafstandsmeter de tot nu toe opgenomen afstand toont zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routes opnemen pauzeren Topo GPS

Figuur 5. Het opnemen van een route is gepauzeerd, te zien aan de opneemklok samen met de opneemafstandsmeter.

Opnemen herstarten

Om het opnemen te herstarten drukt u op de opneemklok of in het routescherm op ‘Herstart opnemen’. Er verschijnt dan de volgende pop-up.

Routes opnemen herstarten Topo GPS

Figuur 6. Het herstarten van het opnemen van een route.

Als u op herstart drukt zal het opnemen worden vervolgd. Als u op stop drukt wordt het opnemen van een route beëindigd en zal u de mogelijkheid worden geboden de opgenomen route op te slaan.

Opgenomen route opslaan

Als u het opnemen van een route heeft beëindigd verschijnt een scherm waarin de mogelijkheid wordt geboden om de opgenomen route op te slaan. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Opgenomen routes opslaan Topo GPS

Figuur 7. Het opslaan van een opgenomen route.

In het scherm kunt u achtereenvolgens de titel, de auteur en de omschrijving invullen.

Op basis van het beginpunt en eindpunt van de route wordt een automatische titelsuggestie gemaakt voor de route. Deze suggestie verschijnt als u niets heeft ingevuld en is lichtgrijs van kleur. Als u geen titel invult wordt de titelsuggestie overgenomen bij het opslaan. In het voorbeeld hierboven is de titelsuggestie ‘Ameland’.

Om automatische titelsuggestie goed te laten werken moet u in de instellingen de optie Adressen - Zoek automatisch op aan hebben staan.

Als u op de ‘>’ naast de titel drukt kunt u een link bijvoegen.

Als u op ‘>’ naast de auteur drukt kunt u copyrightinformatie en contactgegevens invoeren. Als u de route opslaat worden de auteurs en copyrightgegevens opgeslagen. Als u nu een nieuwe route opneemt worden dezelfde auteursgegevens alvast ingevuld. Hierdoor hoeft u niet iedere keer opnieuw uw auteursgegevens in te voeren.

U kunt het type route aanpassen door op de routetype cel te drukken. Als u de route opslaat wordt dit routetype bij de volgende opgenomen route alvast ingevuld. Als u bijvoorbeeld alleen maar fietsroutes opneemt, hoeft u daarom niet steeds het routetype in te stellen.

Eventuele waypoints die u momenteel op de kaart heeft geladen kunt u bij de opgenomen route voegen door de schuifknop ‘Waypoints bijvoegen’ aan te zetten. Mocht u dit niet willen moet u deze knop uitzetten.

Als u alles naar tevredenheid heeft ingevuld drukt u rechtsbovenin op ‘Bewaar’ om de opgenomen route op te slaan. Als u de opgenomen route niet wilt opslaan drukt u linksbovenin op ‘Annuleer’.

Let op, de route zal worden opgeslagen in de map die momenteel actief in het routesscherm.

Direct nadat u de opgenomen route heeft opgeslagen verschijnt een pop-up met de vraag of u de route wilt delen met Topo GPS of met Facebook/Twitter (alleen als u deze apps geïnstalleerd heeft). Als u op Topo GPS drukt kan u de route delen met andere Topo GPS gebruikers. Ook kunt u kiezen voor annuleren. U kunt ook op een later moment de opgenomen route delen.

Het scherm dat nu verschijnt is het route-details-scherm. Hierin kunt ziet u een overzichtskaartje van de opgenomen route, de titel en andere details. Als u uw opgenomen route op de kaart wilt laden kunt u nu rechtsboven in op ‘Laad’ drukken.

Als u de opgeslagen route later wilt laden, dan drukt u in het dashboard op de routeknop. Als u in de tussentijd niet naar een andere map bent gegaan, ziet u bovenaan de lijst uw opgeslagen route. U kunt uw opgeslagen route nu laden door op de titel te drukken.

Als u de route bij nader inzien in een andere map wilt hebben, dan kunt u deze naar een andere map verplaatsen. In de sectie Routes en Waypoints ordenen leest u hoe u dit kan doen.