Kartan osan valitseminen

Jos painat kahta sormea samanaikaisesti kartalla, kahden sormen väliin ilmestyy harmaa peittokuva. Jos liikutat sormiasi, voit muuttaa tämän peittokuvan kokoa ja sijaintia. Pidä macOS:ssä komentonäppäintä painettuna ja pidä ohjauslevyä tai hiiren painiketta painettuna ja siirrä osoitinta.

Jos vapautat sormesi, olet valinnut kartan osan, jonka peittoalue osoittaa. Nyt ponnahdusikkuna tulee automaattisesti näkyviin kuten alla olevassa kuvassa. Tässä ponnahdusikkunassa sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

  • Lähen nä: Tämä zoomaa kartan valitulle alueelle.

  • Vienti: Tämän avulla voit jakaa kartalla näkyvät pisteet ja reitit valitulla alueella. Voit käyttää sitä myös valitun alueen kartan jakamiseen.

  • Tul osta: Tällä vaihtoehdolla voit tulostaa kartan valitulle alueelle.

  • Tallennetut reiti t: Tämä näyttää tallennetut reitit, joilla on joko alku- tai loppupiste tai molemmat valitulla alueella.

  • Reittipist eet: Tämä näyttää luettelon valitun alueen reittipisteistä.

Valittu kartta Topo GPS

Osa kartasta on valittu.