Γρήγορες ενέργειες σημείου αναφοράς

Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα εικονίδιο σημείου αναφοράς στον κύριο χάρτη, θα εμφανιστεί ένα μενού γρήγορων ενεργειών όπως στο παρακάτω σχήμα:

Γρήγορες ενέργειες σε σημείο αναφοράς

Το μενού γρήγορων ενεργειών που εμφανίζονται όταν πιέζετε πολύ σε ένα σημείο αναφοράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού γρήγορων ενεργειών για να δείτε τις λεπτομέρειες του σημείου αναφοράς, να :ref:`μοιραστείτε το σημείο αναφοράς <ss-waypoints-exporting>`ή να αφαιρέσετε το σημείο αναφοράς από το χάρτη.