Reittipisteiden järjestäminen

Voit pitää reittipisteet järjestettynä luomalla kansioita ja siirtämällä reittipisteitä kansioihin . Reittipisteiden näytössä näkyvien reittipisteiden järjestystä on myös mahdollista muuttaa . Lisäksi voit pitää reittipisteet järjestettynä määrittämällä niille tiettyjä kuvakkeita ja suodatuksen kuvakkeisiin .

Kansion luominen

Voit luoda kansion avaamalla ensin reittipisteiden näytön (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten Lisää (oikeassa yläkulmassa) > Uusi kansio. Uusi kansionäyttö avataan, alla on esimerkki:

Uusi reittipistekansio Topo GPS

Uuden kansion näyttö

Jos haluat luoda kansion, sinun on annettava nimi. Vaihtoehtoisesti voit valita kansiopuun sijainnin, johon uusi kansio lisätään. Tämä on aina aluksi asetettu reittipisteiden näytössä olevaan avattuun kansioon. Jos painat sijaintia ja valitset kansion, voit muuttaa sijainnin toiseen kansioon. Kun olet antanut nimen, sinun on painettava ”Tallenna” luodaksesi uuden kansion. Palaat reittipisteiden näyttöön ja äskettäin luotu kansio näkyy luettelossa.

Esimerkkinä kirjoitamme ”Nähtävyydet” ja painamme ”Tallenna” luodaksesi ”Nähtävyydet” -kansion. Reittipisteiden näyttö näyttää nyt seuraavanlaiselta:

Uusi reittipistekansio Topo GPS

Nähtävyydet -kansio on luotu.

”Nähtävyydet” -kansio näkyy reittipisteiden näytössä kansiokuvakkeella.

Reittipisteiden siirtäminen kansioon

Jos haluat siirtää reittipisteitä kansioon, sinun on avattava valintanäyttö painamalla Lisää > Valitse tai painamalla pitkään reittipisteiden näytössä olevaa kohdetta. Valitse siirrettävät reittipisteet ja paina alimman työkalurivin kansiokuvaketta. Sitten näyttöön tulee ”Siirrä kohteet kansioon” -näyttö, esimerkki näkyy alla:

Siirrä reittipisteitä näytön Topo GPS

Siirrä kohteet kansioon.

”Siirrä kohteet kansioon” -näytössä näkyy kansiopuu. Jos napautat kansiota, valitut kohteet siirretään kyseiseen kansioon ja palaat reittipisteiden näyttöön.

Esimerkkinä siirrämme reittipisteet ”Stonehenge” ja ”Tower bridge” ”Nähtävyydet” -kansioon. Kun olet siirryt kaksi reittipistettä edellä kuvatulla tavalla, reittipisteiden näyttö näyttää seuraavanlaiselta:

Reittipisteiden creen Topo GPS

Reittipisteiden näyttö sen jälkeen, kun kaksi reittipistettä siirretään kansioon ’Tähtäimet’.

Reittipisteiden näytössä reittipisteet ”Stonehenge” ja ”Tower bridge” ovat kadonneet. Ne löytyvät nyt kansiosta ”Nähtävät”.

Kansion avaaminen

Jos haluat avata kansion, napauta kansion kohdetta reittipisteiden näytössä. Esimerkkinä avaamme nyt kansion ’Tähtäimet’. Reittipisteiden näyttö näyttää sitten seuraavanlaiselta:

Avattu kansio Topo GPS

Nähtävyydet” -kansion sisältö.

”Stonehenge” ja ”Tower bridge” -reittipisteet löytyvät nyt ”Nähtävyydet” -kansiosta.

Hakupalkin alapuolella näet nykyisen sijainnin kansiopuussa. Jos painat ’Kaikki reittipisteet’, palaat pääkansioon.

Kansion sisällön lataaminen

Jos haluat ladata kaikki kansion ja sen jälkeläisten kansioiden reittipisteet, siirry valintatilaan ja valitse kansio painamalla pitkään reittipisteiden näytössä (Valikko > Reittipisteet). Lataa kansion sisältö kartalle painamalla alareunan työkalurivin karttakuvaketta.

Napauta vaihtoehtoisesti reittipisteiden näytössä olevan kansion vieressä olevaa tietopainiketta (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten ”Näytä kartalla” oikeassa yläkulmassa lataamaan kaikki reittipisteet kartalle. Palaat pääkarttanäytölle ja kartta zoomataan kansion sisältöön.

Kansion sisällön poistaminen kartalta

Voit poistaa kansion reittipisteet ja sen jälkeläiset kansiot kartalta painamalla reittipisteiden näytössä olevaa kansiokohtaa pitkään (Valikko > Reittipisteet) siirtyäksesi valintatilaan ja valitaksesi kansion. Napauta sitten alareunassa olevaa työkalupalkkia enemmän -painiketta ja napauta sitten Poista kartalta.

Vaihtoehtoisesti voit avata kansion tietonäytön napauttamalla ensin reittipisteet-näytössä olevan kansion vieressä olevaa tietopainiketta (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten oikeassa yläkulmassa Poista kartalta poistaaksesi kaikki reittipisteet kartalta. Jos näkyy ”Näkyy kartalla”, lataa kaikki reittipisteet napauttamalla sitä ja palaa sitten reittipisteiden näyttöön avataksesi kansion tietonäytön. Paina sitten ”Poista kartalta” oikeassa yläkulmassa.

Kansioiden nimeäminen uudelleen

Jos haluat nimetä kansion uudelleen, avaa ensin reittipisteiden näyttö (Valikko > Reittipisteet) ja avaa kansion tiedot -näyttö napauttamalla kansiokohteen vieressä olevaa tietopainiketta. Napauta sitten alareunassa olevaa Muokkaa, vaihda nimi ja paina Tallenna.

Reittipisteiden järjestyksen muuttaminen

Aivan kansiopuun ja suodatinpalkin alapuolella reittipisteiden näytössä näkyy nykyinen lajittelutapa. Jos napautat lajittelutapaa, voit muuttaa sitä. Jos asetuksena on ”Mukautettava tilaus”, voit määrittää reittipisteiden järjestyksen.

Jos haluat muuttaa Reittipisteiden järjestystä ”Nähtävyydet” -kansiossa, avaa vain kansio. Paina sitten Lisää > Valitse siirtyäksesi valintatilaan. Reittipisteiden näyttö näyttää sitten seuraavanlaiselta:

Avattu kansio Topo GPS

” Nähtävyydet” -kansio valintatilassa.

Kunkin kohteen oikealla puolella näkyy kahva, jossa on kolme palkkia. Vedä tällainen kahva haluttuun asentoon ja vapauta sormesi. Reittipiste siirretään sitten luettelossa haluttuun paikkaan. Alla olevassa esimerkissä olemme siirtäneet ”Stonehenge” pohjaan.

Avattu kansio Topo GPS

Nähtävyydet” -kansion sisältö Stonehenge-reittipisteen siirtämisen jälkeen.