Importere ruter

I denne delen forklares det hvordan du importerer en rute fra en geodatafil, fra en url.

Importere ruter fra geodatafiler

Det er mulig å importere ruter i Topo GPS i følgende filformater: gpx, kml/kmz, geojson og ozi explorer sporfiler (plt). Filer av disse typene kan også importeres hvis de komprimeres i en zip-fil.

Hvis du vil importere en rute, kan du prøve at trykke på et filikon. Ofte vil en appplukker dukke opp. Noen ganger må du bla gjennom listen over apper eller trykke på Mer for å finne «Topo GPS». Deretter må du trykke på «Åpne med Topo GPS» eller «Kopier til Topo GPS» og filen vil bli importert i Topo GPS.

Alternativt kan du åpne «Rute-fanen» på ruteskjermen. Trykk deretter på Mer > Importer fil. Deretter åpnes filappen. Her kan du velge en skylagring, som iCloud, Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Deretter kan du bla gjennom filene og velge filene du vil importere.

Hvis rutene ble importert, går du tilbake til hovedskjermbildet, og kartet zoomes til de importerte rutene. De importerte rutene lagres på enheten din og finner du tilbake i «Ruter» -fanen på ruteskjermen.

Slik importerer du en geodatafil fra iMessage forklares i en egen seksjon.

Importere rute fra url

Hvis du trykker lenge på en url til en geodatafil, kan du kopiere den til montasjebordet. Åpne deretter ruteskjermen og velg fanen ’Rutes’. Trykk på Mer > Importer URL-adresse for å åpne URL-importskjermen. Her kan du lime inn nettadressen din. Trykk deretter på «Importer» for å importere URL-adressen.

Hvis rutene ble importert, går du tilbake til hovedskjermbildet, og kartet zoomes til de importerte rutene. De importerte rutene lagres på enheten din og finner du tilbake i «Ruter» -fanen på ruteskjermen.

Importere ruter som deles av Topo GPS-brukere

For å importere en rute som deles av andre Topo GPS-brukere, åpner du først :ref:`ruteskjermen <sec-routes-screen>`og velger fanen «delt». Skjermen for delte ruter vises som i eksemplet nedenfor:

Importere delt rute Topo GPS

Skjermen for delte ruter.

Den delte ruteskjermen viser ruter som er lagret på Topo GPS-serveren og deles av andre Topo GPS-brukere. Du kan søke, :ref:`filtrere <ss-route-filter>`og :ref:`sortere <ss-route-sort>`disse rutene akkurat slik du kan med de lagrede rutene. Bruk av filter kan hjelpe deg med å finne for eksempel sykkelruter i nærheten av din nåværende posisjon, som i eksemplet nedenfor:

Importere delt rute Topo GPS

Søker sykkelruter med minimal 10 km lengde rundt din nåværende posisjon.

Hvis du trykker på en rute tittel i listen, importeres den umiddelbart, og du kommer tilbake til hovedskjermbildet. Du kan trykke lenge på et element eller trykke på «Velg» øverst til høyre for å gå inn i valgmodus. Deretter kan du velge flere ruter og importere dem samtidig.

Hvis du trykker på info-knappen (i) ved siden av en rute, åpnes ruten detaljskjermen for en delt rute. Noen ganger vil det ta noen sekunder før alle rutedata lastes ned. Et eksempel er vist nedenfor.

Rutedetaljer skjerm delt rute Topo GPS

Skjermbildet for rutedetaljer for en delt rute.

Du kan bruke «< ’(previous) and’ >» (neste) knappene nederst på verktøylinjen for å bla gjennom listen over delte ruter. Hvis du vil importere en bestemt rute, kan du trykke på «Importer» -knappen øverst til høyre.