Routes plannen

Met de routeplanner van Topo GPS kunt u eenvoudig routes uitzetten. Ook kan de route planner gebruikt worden om bestaande routes te wijzigen. Om de routeplanner te kunnen gebruiken moet u verbonden zijn met internet, tenzij het vervoersmiddel op ’Hemelsbreed’ is ingesteld.

Routeplanner openen

De routeplanner kunt u openen door het menu te openen en vervolgens in het menu op ‘Plan’ te drukken.

Als u de routeplanner geopend hebt verschijnt het volgende scherm:

Routeplanner Topo GPS starten

Figuur 1. De routeplanner is geopend.

Routeplanner afsluiten

De routeplanner kunt u afsluiten door linksboven in de routeplanner op ‘Sluit’ te drukken.

Als u de routeplanner afsluit zal de geplande route op de kaart blijven staan. Door het afsluiten zal de geplande route niet worden opgeslagen. Om de geplande route te bewaren moet u op de knop ‘Bewaar’ rechtsboven in de routeplanner drukken.

Vervoersmiddel kiezen

Door op de vervoersmiddelknop in de routeplanner te drukken kunt u een vervoersmiddel kiezen. In figuur 1 heeft deze knop het label ’Wandelen’. Als u op de vervoersmiddelknop drukt verschijnt het volgende scherm:

Vervoersmiddel routeplanner Topo GPS kiezen

Figuur 2. Een vervoersmiddel kiezen.

U kunt in bovenstaand scherm het gewenste vervoersmiddel uitkiezen. U heeft de volgende mogelijkheden: wandelen, fietsen, mountainbike, auto (mijd snelwegen), auto en hemelsbreed.

Als u een route hemelsbreed plant, kunt u dit zonder internetverbinding doen. Voor de overige vervoersmiddelen is een internetverbinding noodzakelijk omdat de route op een server van Topo GPS of GraphHopper wordt uitgerekend. Meer informatie over de routeplanner vindt u door op de planner copyright knop direct onder het routeplanner scherm te drukken. In figuur 1 is dit de knop met het opschrift: ’Planner: TopoGPS/Top10NL © Kadaster’.

Opnieuw plannen

Onderin het vervoersmiddelscherm staat de schuifknop ‘Al gepland deel van route - Opnieuw plannen’.

Als u de schuifknop ‘Opnieuw plannen’ uitzet en een ander vervoersmiddel kiest, wordt het nieuwe vervoersmiddel alleen gebruikt bij delen van de route die vanaf nu gepland worden. U kunt zo een route plannen met verschillende vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld eerst een deel wandelen, dan een deel hemelsbreed en dan het laatste deel weer wandelen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als een deel van de route die u wilt plannen over een veld loopt waar de kaart geen pad aangeeft.

Als u schuifknop ‘Opnieuw plannen’ inschakelt en u verandert het vervoersmiddel wordt het al geplande deel van de route in het geheel met het nieuw gekozen vervoersmiddel uitgerekend. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk een route die met de fiets gepland is omzetten naar een wandelroute.

Routes plannen

In Topo GPS worden de routes gepland via routepunten. U kunt de routepunten op drie manieren aanmaken.

  • Handmatig, door lang te drukken op de kaart.
  • Door te klikken op waypoints of op uw huidige positie.
  • Door een adres, coördinaat of kompasrichting via het invulvak in te voeren.

Hieronder zal eerst worden uitgelegd hoe u handmatig routes kan uitzetten en wijzigen en daarna hoe u routes uitzet via waypoints en uw huidige positie en vervolgens hoe u routes plant via het invulvak. U kunt ook iedere door u gewenste combinatie van mogelijkheden gebruiken om routepunten aan te maken.

Om te routeplanner te resetten drukt u rechtsbovenin op ‘Reset’. De routepunten en de geplande route zullen dan verdwijnen.

Om een actie ongedaan te maken kunt in midden boven in op ‘Ongedaan maken’ drukken. U kunt alle handelingen en een ‘reset’ ongedaan maken tot maximaal 10 stappen terug.

De door u geplande route kan worden opgeslagen door op ‘Bewaar’ rechts in het routeplanner scherm te drukken.

Handmatig routepunten aanmaken

Als u lang op de kaart drukt, verschijnt een routepunt. Als u uw vinger op de kaart vasthoudt kunt u het routepunt verschuiven naar de gewenste positie. Als u dan uw vinger loslaat wordt het routepunt vastgezet. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 3. Een routepunt is aan de kaart toegevoegd.

Het toegevoegde routepunt is groen van kleur, dat betekent dat het geselecteerd is.

U kunt nu een tweede routepunt aanmaken door lang op de kaart te drukken. Deze is blauw van kleur en geeft een toegevoegd routepunt aan. Een blauw routepunt volgt altijd op een groene zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 4. Een volgend routepunt wordt aan de kaart toegevoegd.

Als u het blauwe routepunt verschuift naar de door u gewenste positie en vervolgens loslaat, wordt er een route uitgezet van het groene naar het blauwe routepunt, zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 5. Een route is uitgezet tussen twee routepunten.

Door het plannen van een route worden de routepunten automatisch verplaatst naar de dichtsbijzijndste weg.

Door het loslaten van het blauwe routepunt wordt dat punt automatisch geselecteerd en groen van kleur. Het oorspronkelijke geselecteerde routepunt is niet langer geselecteerd en wordt oranje van kleur.

De lengte van de geplande route is aangegeven door de routeafstandsmeter op het dashboard. In Figuur 5 is de lengte van de geplande route 3,1 km.

U kunt nu de route verlengen door opnieuw een routepunt aan te maken door lang te drukken op de kaart. Een voorbeeld ziet u hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen."

Figuur 6. Een route is uitgezet via drie routepunten.

Routepunt selecteren

U kunt een routepunt selecteren door er kort op te drukken. Het routepunt waar u op drukt wordt dan groen. Een eventueel routepunt dat het geselecteerde routepunt opvolgt zal paars van kleur worden. Zo kunt u altijd de richting van de route terugvinden. De overige routepunten zijn oranje van kleur.

Het selecteren van routepunten is noodzakelijk om routepunten te kunnen verplaatsen, in te voegen en te verwijderen zoals hieronder zal worden uitgelegd.

Routepunt verplaatsen

Om een routepunt te verplaatsen, moet u eerst het gewenste routepunt selecteren door er kort op te drukken. Het routepunt wordt dan groen. Vervolgens drukt u lang op het geselecteerde routepunt. Door u vinger op het scherm te houden en te bewegen kunt u nu het geselecteerde routepunt verplaatsen naar de door u gewenste nieuwe positie. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen."

Figuur 7. Het verplaatsen van een routepunt.

Als u nu het verplaatste routepunt loslaat zal de nieuwe route automatisch worden berekend zoals u kan zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 8. De nieuwe route ontstaan door het verplaatsen van een routepunt.

Routepunt invoegen

Om een routepunt tussen twee bestaande routepunten in te voegen selecteert u eerst het routepunt dat net voor het in te voegen routepunt ligt. Als het geselecteerde routepunt niet het laatste routepunt is ziet u een paars routepunt. Dat is het routepunt dat het groene routepunt direct opvolgt. Een nieuwe routepunt zal worden ingevoegd tussen het groene en het paarse routepunt.

Als u lang drukt op de kaart verschijnt een nieuw blauw routepunt. Als u de vinger op het scherm houdt kunt u het verplaatsen naar de door u gewenste positie. Een voorbeeld ziet u in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt invoegen."

Figuur 9. Een nieuw routepunt (blauw) wordt ingevoegd tussen het geselecteerde (groen) en volgende routepunt (paars).

Als u nu het scherm loslaat zal de route tussen het groene en paarse routepunt nu via het nieuw ingevoegde routepunt lopen. Dit kan u zien in de figuur hieronder:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 10. De nieuwe route via het zojuist ingevoegde routepunt loopt.

Als de nieuwe route berekend is, wordt het net ingevoegde routepunt automatisch geselecteerd.

U kunt ook een routepunt op de al bestaande route invoegen. Druk hiervoor ergens lang op de routelijn. Een nieuw routepunt zal verschijnen op de bestaande route. Als u uw vinger op het scherm houdt en beweegt zult u zien dan het routepunt alleen langs de route verschuift. Als u uw vinger loslaat, wordt het routepunt ingevoegd.

Routepunt verwijderen

Om een routepunt te verwijderen selecteert u eerst het gewenste routepunt door er kort op te drukken. Vervolgens drukt u lang op dit routepunt en versleept u hem omhoog naar het routeplannerscherm. U zult zien dat het routepunt verdwijnt onder dit scherm. Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 11. Het verwijderen van een routepunt door deze naar boven onder het routeplanscherm te slepen.

Als u het routepunt onder het routeplanscherm heeft geschoven kunt u het routepunt loslaten. Het routepunt zal dan worden verwijderd en de route zal worden herberekend zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 12. De route ontstaan na het verwijderen van een routepunt.

Huidige locatie als routepunt

U kunt een routepunt op uw huidige locatie aanmaken door in de routeplanner op het invulvlak te drukken. Indien noodzakelijk selecteer u het tabblad ‘Adres’ direct boven het toetsenbord. Vervolgens drukt u op ‘Huidige locatie’.

Ook kunt u een routepunt op uw huidige locatie aanmaken door in de routeplanner kort op de positiemarker te drukken.

Waypoints als routepunt

U kunt kunt een op de kaart geladen waypoint als routepunt gebruiken door in de routeplanner kort op een waypoint te drukken.

Als voorbeeld ziet u hieronder een situatie waarin drie waypoints op de kaart zijn geladen:

Waypoints Topo GPS op kaart

Figuur 13. Drie waypoints zijn op de kaart geladen.

Als u nu achtereenvolgens kort op de positiemarker en de drie waypoints drukt wordt er een route tussen deze punten uitgezet zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 14. Een route uitgezet via uw huidige positie en drie waypoints.

Adres als routepunt

U kunt een adres of plaatsnaam als routepunt gebruiken door op het invulvak te drukken. Vervolgens kunt u een adres of plaatsnaam invoeren zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 15. Het invoeren van een adres, ‘Bos en Lommerweg’.

Op basis van uw invoer verschijnen er locaties in een lijst. U kunt een locatie als routepunt gebruiken door er op te drukken. Vervolgens keert u terug naar de kaart zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 16. Een route wordt gepland vanaf de ‘Bos en Lommerweg’.

Om een volgend routepunt aan te maken kunt u opnieuw op het invulvak drukken en een adres invoeren. Een voorbeeld ziet u hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 17. Het invoeren van een adres, ‘Dam’ in Amsterdam.

Als u het gewenste adres selecteert in de lijst door er op te drukken keert u weer terug naar de kaart. Vervolgens wordt er automatisch een route gepland van eerste naar het tweede adres, zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Figuur 18. Een route is gepland van Bos en Lommerweg naar de Dam.

Nadat de route is uitgerekend wordt het laatst toegevoegde routepunt automatisch geselecteerd. U kunt de route nu verder uitbreiden door nieuwe routepunten aan te maken.

Geplande routes opslaan

Als u klaar bent met het plannen van een route kunt u hem opslaan door rechts op ‘Opslaan’ te drukken. Het volgende scherm zal dan verschijnen.

Geplande route opslaan Routeplanner Topo GPS.

Figuur 19. Het opslaan van een geplande route.

In het scherm kunt u achtereenvolgens de titel, de auteur en de omschrijving invullen.

Op basis van het beginpunt en eindpunt van de route wordt een automatische titelsuggestie gemaakt voor de route. Deze suggestie verschijnt als u niets heeft ingevuld en is lichtgrijs van kleur. Als u geen titel invult wordt de titelsuggestie overgenomen bij het opslaan. In het voorbeeld hierboven is de titelsuggestie ‘Bulterweg - Keelvenweg’.

Om automatische titelsuggestie goed te laten werken moet u in de instellingen de optie Adressen - Zoek automatisch op aan hebben staan en verbonden zijn met het internet. Zo niet dan verschijnt een titelsuggestie op basis van het routetype, de afstand en de datum.

Als u op de ‘>’ naast de titel drukt kunt u een link bijvoegen.

Als u op ‘>’ naast de auteur drukt kunt u copyrightinformatie en contactgegevens invoeren. Als u de route opslaat worden de auteurs en copyrightgegevens opgeslagen. Als u nu een nieuwe route opneemt worden dezelfde auteursgegevens alvast ingevuld. Hierdoor hoeft u niet iedere keer opnieuw uw auteursgegevens in te voeren.

U kunt het type route aanpassen door op de routetype cel te drukken. Als u de route opslaat wordt dit routetype bij de volgende opgenomen route alvast ingevuld. Als u bijvoorbeeld alleen maar fietsroutes plant, hoeft u daarom niet steeds het routetype in te stellen.

Eventuele waypoints die u momenteel op de kaart heeft geladen kunt u bij de opgenomen route voegen door de schuifknop ‘Waypoints bijvoegen’ aan te zetten. Mocht u dit niet willen moet u deze knop uitzetten.

Als u klaar bent met het invullen van de velden drukt u op ‘Bewaar’ rechtsbovenin. De route zal altijd als een nieuwe route worden opgeslagen. Dus bestaande routes worden nooit overschreven.

Als u de route opgeslagen is, zal de route uit de planner worden verwijderd en als gewone route op de kaart worden geladen.

Let op, de route zal worden opgeslagen in de map die momenteel actief in het routesscherm.

Mocht u de route toch niet willen opslaan drukt u op ‘Annuleer’ linksbovenin. De geplande route zal hierdoor niet uit de planner worden verwijderd.

Als u de route bij nader inzien in een andere map wilt hebben, dan kunt u deze naar een andere map verplaatsen. In de sectie Routes en Waypoints ordenen leest u hoe u dit kan doen.

U kunt uw opgeslagen route delen via e-mail, Twitter, Facebook, Topo GPS en andere apps. Hoe u dat doet leest u in de sectie Routes delen.

Wijzigen van opgeslagen routes

U kunt het verloop van een opgeslagen route wijzigen door de desbetreffende route in de routeplanner te laden via routeknop rechtsonder in het dashboard.

U kunt de route naar believen aanpassen op dezelfde manier als u een route plant en hierboven is uitgelegd. Als u de aangepaste route opslaat zal deze als een nieuwe route worden opgeslagen en de oorspronkelijke route niet overschrijven.

Meer informatie over het wijzigen van routes vindt u in de sectie Verloop van route wijzigen.