Routes en waypoints importeren van internet

Routes en waypoints van internet kunt u eenvoudig importeren in Topo GPS.

De volgende bestandsformaten kan Topo GPS importeren:

  • gpx
  • gezipte gpx (-gpx.zip)
  • kml en kmz
  • OZI explorer track file .plt

Importeren vanuit Safari

Op internet zijn talloze websites te vinden waarin routes worden aangeboden. Meestal is dit in het gpx formaat.

Een voorbeeld hiervan ziet u in de figuur hieronder, waarin in Safari een pagina van de website GPSwalking.nl is geopend.

Routes importeren Topo GPS

Figuur 1. De pagina Berg en Breuk route van GPSwalking.nl.

Op de route pagina’s van GPSwalking staat rechtsboven in het scherm een knop ‘Download (smartphone)’. Als u hier op drukt wordt een gpx route gedownload. Het volgende scherm verschijnt dan:

Routes importeren Topo GPS

Figuur 2. Het importeren van een gpx bestand in Safari.

Het scherm in Figuur 2 verschijnt ook als u bestanden importeert van andere websites.

Als u in Figuur 2 rechtsboven in op ‘Open met Topo GPS’ drukt wordt het bestand geïmporteerd in Topo GPS.

Het kan gebeuren dat u geen ‘Open met Topo GPS’ te zien krijgt, maar dat er rechtsbovenin de naam van een andere app verschijnt. Dan moet u linksboven in op ‘Open met …’ drukken en vervolgens op ’Kopieer naar Topo GPS’. Als u nog steeds geen Topo GPS icoon ziet, dan moet u schollen door de lijst met apps. U kunt het Topo GPS icoon naar voren slepen zodat u de volgende keer een bestand sneller kunt importeren.

Als het bestand geïmporteerd is in Topo GPS verschijnt de route direct op de kaart zoals u hieronder kunt zien.

Routes importeren Topo GPS

Figuur 3. De Berg en Breuk route is geïmporteerd van `GPSwalking.nl <http://gpswalking.nl>`_.

Geïmporteerde routes worden opgeslagen in de map die momenteel geopend is in het routes scherm.

Importeren met URL

U kunt ook rechtstreeks via Topo GPS een URL naar een routebestand invoeren. Het handigste is als u deze url eerst kopieert zodat u deze niet over hoeft te tikken. U kunt eenvoudig links kopiëren in Safari door er lang op te drukken.

Vanwege beveiligingsmaatregelen in iOS9 worden in versie 4.0 van Topo GPS alleen https URLs goed geïmporteerd. We werken aan een oplossing zodat u in de volgende versie ook weer http URLs kunt invoeren.

Om een URL te importeren moet u eerst op de routeknop op het dashboard drukken om het routesscherm te openen. Vervolgens drukt u op ‘+’. Het routes-importeren-scherm verschijnt dan. Een voorbeeld van dit scherm ziet u in de figuur hieronder.

Routes importeren Topo GPS

Figuur 4. Het routes-importeren-scherm.

Als u onder in het routes-importeren-scherm op ‘Meer importeer mogelijkheden’ drukt dan verschijnt er een pop-up met importeer mogelijkheden zoals u hieronder kunt zien.

Routes importeren Topo GPS

Figuur 5. Een pop-up met importeermogelijkheden in het routes-importeren-scherm.

Als u op ‘URL’ drukt verschijnt er een scherm waarin u een route kunt importeren via het invoeren van een URL. Door lang op het URL invulvak te drukken kunt u eenvoudig de URL plakken van het klembord, zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Routes importeren Topo GPS

Figuur 6. Het importeren van een URL.

Als u op ‘Importeer’ rechts bovenin drukt wordt de URL geïmporteerd.

Verder kunt u in dit scherm een lijstje zien met websites die routes aanbieden.