Reitin karttaruutujen lataaminen

Voit ladata reitin karttaruudut vierittämällä reitin tiedot -näytössä kohtaan ”Tilat nykyisellä kartalla”. Alla on esimerkki:

Topo GPS -reitin karttalaattojen lataaminen

Offline-käytettävissä olevien karttaruutujen prosenttiosuus ilmaisee laitteellesi tallennetun reitin kannalta merkityksellisten karttaruutujen prosenttiosuuden. Tämä prosenttiosuus koskee vain karttanäytössä tällä hetkellä näkyvää karttaa. Jos prosenttiosuus on 100%, se tarkoittaa, että kaikki karttaruudut, jotka ovat tarpeen reitin näyttämiseksi kartalla, ovat käytettävissä offline-tilassa.

Aloita karttaruutujen lataaminen napauttamalla Lataa-painiketta. On suositeltavaa ladata kaikki karttaruudut WiFi-yhteyteen ennen kuin lähdet ulkoilemaan reittiä seuraamaan. Tällöin voit olla varma, että reitin kannalta merkityksellinen kartan osa on käytettävissä kaikilla zoomaustasoilla, vaikka et olisikaan yhteydessä internetiin.

Latauspainikkeessa näytetään arvio latauksen koosta ja vaaditusta tallennustilasta.

Jos olet naputtanut latauspainiketta, painike ilmaisee, kuinka paljon laattoja on ladattavissa. Voit keskeyttää lataamisen napauttamalla Lopeta lataaminen. Jos kaikki reitin kannalta merkitykselliset karttaruudut on ladattu, painike lukee ”Ladattu kokonaan” kuten alla näkyy:

Reitin tiedot Topo GPS

Kaikki reitin kannalta merkitykselliset karttalaatat on tehty offline-tilassa käytettäviksi.