Gebruiksvoorwaarden

Als u Topo GPS op Apple-apparaten gebruikt, is naast de onderstaande punten de AppStore Licensed Application End User License Agreement van toepassing.

Als u Topo GPS op Android-apparaten gebruikt, zijn naast de onderstaande punten de Google Play Store-voorwaarden van toepassing.

Indien u gebruik maakt van de Topo GPS app doet u dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de app.

Kaarten die binnen Topo GPS worden gebruikt, mogen op geen enkele manier worden verspreid, tenzij de kaartlicentie dit expliciet toestaat. Tik onderaan op de copyrightinformatie van een kaart om de kaartlicentie te bekijken.

Als u uw route deelt met Topo GPS, komen de route en eventuele foto’s beschikbaar voor andere gebruikers van Topo GPS. Topo GPS kan deze routes en foto’s ook gebruiken en verspreiden op hun website. Als je wilt gebruiken om je gedeelde route te verwijderen, moet je ons een bericht sturen.