Warunki korzystania

Jeśli korzystasz z Topo GPS na urządzeniach Apple, oprócz punktów wymienionych poniżej obowiązuje Umowa licencyjna użytkownika końcowego aplikacji AppStore .

Jeśli korzystasz z Topo GPS na urządzeniach z systemem Android, oprócz punktów wymienionych poniżej obowiązują warunki sklepu Google Play .

Jeśli korzystasz z aplikacji Topo GPS, robisz to na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z aplikacji.

Mapy używane w Topo GPS nie mogą być rozpowszechniane w żaden sposób, z wyjątkiem sytuacji, gdy licencja mapy wyraźnie na to zezwala. Aby wyświetlić licencję mapy, dotknij informacji o prawach autorskich mapy na dole.

Jeśli udostępnisz swoją trasę w Topo GPS, trasa i ewentualne zdjęcia staną się dostępne dla innych użytkowników Topo GPS. Topo GPS może również wykorzystywać i rozpowszechniać te trasy i zdjęcia na swojej stronie internetowej. Jeśli chcesz użyć do usunięcia udostępnionej trasy, musisz wysłać do nas wiadomość.