Uw locatie

Uw locatie wordt op de kaart aangegeven door de positiemarker:

Positiemarker Topo GPS

Figuur 1. De positiemarker.

Als u stilstaat wijst de positiemarker in de richting waarin u de iPhone/iPad wijst. Als u zich verplaatst, geeft wijst de positiemarker in de richting waarin u zich beweegt.

Het pijltje rechtsbovenin het scherm links van het batterijsymbool geeft aan dat de locatievoorzieningen van het apparaat in gebruik zijn. Hierdoor kan uw batterij sneller leegraken dan gewoonlijk. Let dus goed op uw batterijverbruik als u Topo GPS gebruikt.

Locatieïnformatiescherm

Als u op de positiemarker drukt verschijnt het locatieïnformatiescherm. Ook kunt u dit scherm oproepen door lang op het positiemarkericoon op het dashboard te drukken. Een voorbeeld van het locatieïnformatiescherm vindt u in de figuur hieronder.

Lokatieïnformatiescherm Topo GPS

Figuur 2. Het scherm dat informatie over uw huidige locatie geeft.

Onderdelen lokatie-informatie-scherm

In het lokatie-informatie-scherm ziet u achtereenvolgens:

  • Een kaartje van de omgeving van uw huidige lokatie. U kunt ook in en uitzoomen met deze kaart.
  • Uw locatie in de volgende globale coördinatenstelsels:
  • Afhankelijk van uw locatie kan uw lokatie nog in extra locatie specifieke coördinatenstels worden getoond. Als u zich in Nederland bevindt zult u ook Rijksdriehoekscoördinaten (RD) zien zoals in Figuur 2. In België zult u de Lambert 2008 coördinaten zien.
  • Uw positie omgezet naar een adres. Deze optie werkt alleen als u over een internetverbinding beschikt en u in de instellingen ‘Adressen - automatisch opzoeken’ aan heeft staan.
  • De kompasrichting waarin u uw iPhone/iPad wijst in graden. Deze kompasrichting is ten opzichte van het ware noorden, dat wil zeggen de echte noordpool (niet de magnetische).
  • Uw hoogte in meters plus de nauwkeurigheid.
  • De nauwkeurigheid van de locatie in meter. Deze nauwkeurigheid betekent dat uw werkelijke locatie zich met een kans van 68% binnen een cirkel met een straal gelijk aan de locatienauwkeurigheid rondom de gegeven locatie bevindt. Als u een goed GPS signaal heeft dan is deze locatienauwkeurigheid 5 meter of minder.

Huidige lokatie bewaren

Door op de knop ‘Bewaar’ rechtsonder in te drukken wordt uw huidige locatie opslagen als een waypoint. Dit waypoint krijgt als titel de huidige datum en tijd en verschijnt direct op de kaart zoals u kunt zien in de figuur hieronder.

Opslaan positie als waypoint Topo GPS

Figuur 3. Het opslaan van uw huidige locatie.

Huidige lokatie delen

Door op de ‘Deel’ knop links onder in te drukken kunt u uw huidige locatie delen met anderen via verschillende apps zoals E-mail, iMessage en Facebook.

Bij het delen wordt een tekstje meegestuurd met informatie over uw huidige positie. Ook wordt een kaartje met uw huidige positie bijgevoegd.

Afhankelijk van de app waar u mee deelt wordt er ook een (gezipped) gpx bestand toegevoegd. Als de ontvanger dit gpx bestand opent met bijvoorbeeld Topo GPS zal uw gedeelde lokatie bij de ontvanger als waypoint op de kaart verschijnen.