Zooma in/ut med ett enda tryck

I Topo GPS kan du zooma in eller ut kartan med ett enda tryck på kartskärmen. Som standard zoomar du in genom att trycka längst ned, och att trycka på överkanten zoomar ut.

I avsnittet ”Single tap zoom/in out” av inställningarna kan du styra beteendet hos den enda kranen zoom.

Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Nedre/Top - Att trycka på längst ner zoomar in, att trycka på toppen zoomar ut.

  • Överst/Bottom - Att trycka på toppen zoomar in, knacka längst ner zoomar ut.

  • Vänster/Höger - Att trycka till vänster zoomar in, att trycka till höger zoomar ut.

  • Höger/Vänster - Att trycka till höger zoomar in, att trycka till vänster zoomar ut.