Zoeken in routes en waypoints

In het routes- en in het waypointsscherm kunt u zoeken in de routes en waypoints die op uw apparaat zijn opgeslagen. U kunt zoeken met behulp van zoekwoorden en u kunt filters toepassen om snel de benodigde routes en waypoints te vinden.

Het zoeken in waypoints werkt precies hetzelfde als het zoeken in routes.

Een voorbeeld van het routesscherm waarin u kunt zoeken en filters kan toepassen ziet u hieronder.

Routes en waypoints selecteren Topo GPS

Figuur 1. Het routesscherm, met filter ‘Alle routes’ aan.

In bovenstaand voorbeeld is er in het invulvak geen zoekwoord ingevuld en staat het filter op ‘Alle routes’, dat wil zeggen alle routes en mappen worden in de lijst getoond.

Zoeken op zoekwoord

Als u een zoekwoord invult in het invulvak verschijnen alleen de routes/waypoints in de lijst die dit zoekwoord bevatten.

Als voorbeeld zoeken we nu op ‘Ho’. U ziet in de figuur hieronder dat alleen de ‘Hogebultenbos’ route verschijnt in de lijst.

Routes en waypoints selecteren Topo GPS

Figuur 2. Er wordt gezocht op ‘Ho’, alleen de ‘Hogebultenbos’ route verschijnt.

De lijst die verschijnt u zoekt functioneert op precies dezelfde wijze als normaal. Als u op een item drukt wordt deze op de kaart geladen. Ook kunt u via de selecteer knop selecties maken uit de gevonden resultaten en daar vervolgens acties mee uitvoeren.

Let op: het filter wordt toegepast op de lijst met zoekresultaten. Als u met een zoekwoord in alle routes/waypoints wilt zoeken moet u er voor zorgen dat het filter op ‘Alle routes’/‘Alle waypoints’ staat.

Zoeken met filters

Door op de ‘Filter’ knop boven in het routes/waypoints scherm te verschijnt er een lijst met filters, zoals u kunt zien in de figuur hieronder:

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 3. Het kiezen van een filter.

Aan de titels en subtitels kunt u zien wat het filter doet en hoe het de routes/waypoints sorteert. Het filter dat momenteel actief is heeft een grijze achtergrondkleur. In de figuur hierboven is dit ‘Alle routes’. U kunt een ander filter toepassen door op een filter uit de lijst te drukken.

Als voorbeeld kiezen we nu het filter ‘Alle routes rond huidige locatie - Nieuwste bovenaan, Max. 10 km van huidige locatie’.

De lijst met routes ziet er dan als volgt uit:

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 4. Door het filter worden alleen de routes met begin- of eindpunt rondom de huidige lokatie getoond.

De lokatie is in dit geval op Ameland, en u ziet in bovenstaande figuur dat door het toepassen van het filter alleen maar twee routes op Ameland verschijnen in de lijst met routes.

Nieuw filter aanmaken

Om een nieuw filter aan te maken drukt u linksonderin het filterscherm (zie Figuur 3) op ‘Nieuw filter’. U krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 5. Het aanmaken van een nieuw filter.

Allereerst kunt u een routetype kiezen. U kunt het routetype veranderen door er op te drukken. Als u niet wilt filteren op routetype, dan kunt u hier ook ‘Alle routes’ kiezen.

Daarna kunt u met schuifknoppen de minimale en maximale lengte instellen.

Vervolgens kunt u de lokatie van het begin- en eindpunt instellen.

Tenslotte kunt u bepalen hoe de routes gesorteerd moeten worden.

Als voorbeeld gaan we nu een filter aanmaken voor alle fietsroutes met een lengte tot 100 km die maximaal 10 km van Emmen afliggen. In de figuur hieronder ziet u hoe dit filter kunt instellen:

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 6. Het aanmaken van een filter voor fietsroutes rond Emmen.

Als u uw filter heeft ingesteld moet u rechtsbovenin op ‘Bewaar’ drukken om het filter op te slaan. U keert dan terug naar de lijst met filters en ziet uw toegevoegde filter in de lijst verschijnen, zoals u hieronder kunt zien.

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 7. Het fietsroutes rond Emmen filter is toegevoegd aan de lijst met filters.

Om het nieuwe filter te kunnen gebruiken moet u het selecteren door er op te drukken. U keert terug naar het routesscherm. Zoals u in de figuur hieronder kunt zien verschijnen nu alleen nog maar de fietsroutes rond Emmen in de lijst met routes.

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 8. Het filter fietsroutes rond Emmen is toegepast op de routes.

Filters aanpassen

Door in het filtersscherm (Figuur 7) op de infoknop (i) naast een filter te drukken kunt u een filter wijzigen. Het zelfde scherm als bij het aanmaken van filters (Figuur 6) zal verschijnen. U kunt het filter nu aanpassen. Om te aanpassingen op te slaan moet u rechtsboven in op ‘Bewaar’ drukken.

Filters verwijderen

U kunt een filter verwijderen uit de lijst met filters door in het filterscherm (Figuur 7) rechtsbovenin op ‘Wijzig’ te drukken. Het filterscherm verandert dan als volgt:

Routes en waypoints filter Topo GPS

Figuur 9. Het verwijderen van een filter.

De eerste drie filters zijn de standaardfilters. Deze kunt u niet verwijderen.

Door op de rode knop voor de titel van een filter te drukken, verwijdert u dat filter.

Filters rangschikken

U kunt de rangschikking van filters veranderen door in het filterscherm (Figuur 3) rechtsbovenin op ‘Wijzig’ te drukken.

Met de grijze knoppen rechts van een titel kunt u de filters op een andere manier rangschikken.