Routes en waypoints delen/exporteren

U kunt routes en waypoints die u op uw apparaat zijn opgeslagen delen/exporteren via verschillende apps.

Het exporteren van routes en waypoints kan op twee manieren. Vanuit het route-/waypointdetailsscherm en vanuit het routes-/waypointsscherm.

Exporteren vanuit route/waypointdetailsscherm

Om het routes/waypointdetailsscherm te openen drukt u kort op een route of waypoint die op de kaart is geladen. Ook kunt u dit scherm openen van door in het routesscherm/waypointsscherm op de info knop naast de titel van een route/waypoint te drukken.

Om te route of waypoint te exporteren drukt u op het deel/exporteer icoon onderin het scherm. Vervolgens verschijnt er een pop-up met apps waarnaar u de geëxporteerde route kunt sturen. Een voorbeeld van deze pop-up ziet u in onderstaande figuur.

Routes exporteren Topo GPS

Figuur 1. Een pop-up met apps waarnaar een route geëxporteerd kan worden.

Exporteren vanuit routes-/waypointsscherm

Om een of meerdere routes/waypoints te exporteren vanuit het routes/waypointsscherm drukt u rechtsboven in dit scherm op ‘Selecteer’. Vervolgens selecteert u de gewenste route(s)/waypoint(s) door er op te drukken. Daarna moet u onderin dit scherm op het deel/exporteer icoon drukken. Er verschijnt dan een lijst met apps waarnaar u de geëxporteerde route(s)/waypoints(s) kunt sturen, zoals kunt zien in het voorbeeld hieronder:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 2. Een pop-up met apps waarnaar een route geëxporteerd kan worden.

Bestandsformaat

Afhankelijk van de app waar u naar exporteert wordt er een kaart in jpg formaat meegestuurd en/of een (gezipt) gpx bestand.

Het gpx formaat is een universeel bestandsformaat voor routes, daarom kan een gedeelde route/waypoint ook door andere programma’s die gpx ondersteunen worden ingeladen.

De standaard instelling is dat het gpx bestand gecomprimeerd wordt tot een gezipt gpx bestand (px.zip). In de instellingen kunt u eventueel het comprimeren uitschakelen.

Het voordeel van gecomprimeerde gpx (gpx.zip) is dat het leidt tot kleinere bestanden. Verder kunnen eventuele foto’s worden bijgevoegd. Ook passen er meerdere routes in een zip bestand.

Voorbeelden

Hieronder bespreken we de volgende voorbeelden van het exporteren van routes. Het exporteren van waypoints gaat op dezelfde manier.

Route exporteren via E-mail

Om een route te exporteren via E-mail kiest u in de pop-up van Figuur 1 of 2 voor ‘Mail’.

Het volgende scherm verschijnt dan.

Route exporteren Topo GPS

Figuur 3. Het exporteren van een route via e-mail.

Als u een e-mail adres invoert en rechtsbovenin het scherm op verstuur druk wordt de e-mail met de route in de bijlage verstuurd.

Route delen via iMessage

Om een route te exporteren via iMessage kiest u in de pop-up van Figuur 1 of 2 voor ‘Bericht’.

Het volgende scherm verschijnt dan:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 4. Het exporteren van een route via iMessage.

U moet een ontvanger invoeren in het vak aan en vervolgens op ‘Stuur’ drukken om het bericht te versturen.

Route delen met Topo GPS

Als u een route zelf heeft opgenomen met Topo GPS of deze zelf heeft uitgezet met Topo GPS kunt u deze route delen met Topo GPS.

Als u uw route deelt met Topo GPS kan uw route geïmporteerd worden door alle andere Topo GPS gebruikers. Zo kunnen andere gebruikers ook plezier beleven aan uw route.

Om een route te delen met Topo GPS kiest u voor ‘Topo GPS’ in de pop-up van Figuur 1 of 2.

Als voorbeeld delen we nu de route ‘Hogebultenbos’ met Topo GPS. Het volgende scherm verschijnt dan:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 5. Het delen van een route met Topo GPS.

Om de route te delen met Topo GPS moet u rechtsboven in de pop-up in Figuur 5 op ‘Deel’ drukken. De route wordt dan naar Topo GPS gestuurd.

Route exporteren Topo GPS

Figuur 6. De te delen route wordt naar Topo GPS gestuurd.

Als de route succesvol met Topo GPS gedeeld is krijgt u een bevestiging zoals u hieronder kunt zien:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 7. De route is succesvol met Topo GPS gedeeld.

Als u nu het routes-importeren-scherm opent kunt u zien dat uw route inderdaad gedeeld is met Topo GPS, zoals in onderstaande figuur. Alle gebruikers kunnen nu uw route importeren.

Route exporteren Topo GPS

Figuur 8. Andere gebruikers kunnen nu de gedeelde route importeren.

Route delen met Facebook

Om een route te exporteren via Facebook kiest u in de pop-up van Figuur 1 of 2 voor ‘Facebook’. U moet hiervoor wel de Facebook app geïnstalleerd hebben.

Er verschijnt een routekaartje en eventueel foto’s behorend bij de route. Een voorbeeld ziet u hieronder:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 10. Delen van route met Facebook.

U kunt eventueel een beschrijving toevoegen. Vervolgens druk u op ‘Plaatsen’ om de route op Facebook te zetten.

Route delen met Twitter

Om een route te exporteren via Facebook kiest u in de pop-up van Figuur 1 of 2 voor ‘Twitter’. U moet hiervoor wel de Twitter app geïnstalleerd hebben.

Er verschijnt een popup met een routekaartje en een automatisch ingevulde tekst. Deze tekst kunt u aanpassen.

Route exporteren Topo GPS

Figuur 11. Delen van route met Twitter.

Als u op ‘Plaats’ druk wordt de route gedeeld met Twitter.

Route delen via Airdrop

Als u route(s)/waypoint(s) wilt delen met iemand die vlak bij u in de buurt is, dan kunt u dit het beste via Airdrop doen.

Als een van uw contacten Airdrop heeft aanstaan en deze is in de buurt, dan verschijnt het contact in het Airdrop vak van Figuur 1 en 2. U drukt op het contact, en het (gezipte) gpx bestand wordt dan via Airdrop razendsnel naar uw contact gestuurd.

Meerdere routes exporteren naar iCloud Drive

Om meerdere routes te exporteren naar iCloud Drive, selecteert u deze routes eerst in het routesscherm. Vervolgens druk u op het deel/exporteer icoon. Dan verschijnt er een pop-up zoals in de figuur hieronder:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 12. Delen van drie routes tegelijkertijd.

Als u in de pop-up voor iCloud Drive kiest dan verschijnt het een iCloud Drive scherm. Een voorbeeld hiervan ziet u in onderstaande figuur.

Route exporteren Topo GPS

Figuur 13. Delen van route met iCloud Drive.

U kunt nu de gewenste lokatie voor het te exporteren bestand bepalen. Als u het bestand wilt exporteren moet u onder in het scherm op ‘Exporteer naar deze lokatie’ drukken. Als het bestand succesvol is geëxporteerd verschijnt er een pop-up zoals in de figuur hieronder:

Route exporteren Topo GPS

Figuur 14. Route is succesvol gedeeld met iCloud Drive.

Routes exporteren naar Dropbox

Om routes te exporteren naar Dropbox kiest u voor ‘Dropbox’ in de pop-up van figuur 1 of figuur 2. U moet wel de Dropbox app hebben geïnstalleerd. Als u geen Dropbox in de lijst ziet moet u eventueel op de ‘Meer’ knop drukken in de pop-up om Dropbox in te schakelen.

Het kan zijn dat zo alleen een routekaartje wordt geëxporteerd. Dit is een bug die opgelost wordt in de komende versie.

Om dan toch een (gezipt) gpx bestand naar Dropbox te exporteren moet u kiezen voor iCloud Drive. Vervolgens drukt u linksboven in het scherm (Figuur 13) op ‘Locaties’. Dan kiest u voor ‘Dropbox’. U kiest de juiste map. Vervolgens druk u onderin het scherm op ‘Opslaan in ….’. U krijgt een pop-up te zien als de route succesvol naar Dropbox is geëxporteerd.